zmień dział


Split payment, czyli jak uszczelnić podatek VAT

Split payment, czyli jak uszczelnić podatek VAT

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.03.15

walletswitch

Podejmowana od pewnego czasu przez służby podatkowe kampania mająca na celu ukrócenie wyłudzeń podatku VAT i poprawę jego ściągalności przejawia się na różne sposoby. Z jednej strony mamy funkcjonujący już Jednolity Plik Kontrolny, z drugiej realnych kształtów nabiera zapowiadana e-fiskalizacja. Do arsenału nowych środków dołączy już niebawem tzw. split payment, który – zgodnie z projektem noweli ustawy o VAT – ma wejść w życie 1 kwietnia 2018. Co to takiego?

Podzielona płatność – nowy bezpiecznik dla przedsiębiorcy

Split payment (termin z jęz. angielskiego) to innymi słowy mechanizm podzielonej płatności, a więc nowy sposób na rozliczanie podatku VAT. W myśl założeń projektu każdy podatnik VAT będzie zobligowany do założenia specjalnego rachunku, na który będzie odprowadzana wartość zapłaconego podatku. W praktyce płatność za nabyty towar lub usługę zostanie podzielona – kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie przelewana przez nabywcę na zwykłe konto bankowe dostawcy, natomiast pozostała część, odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, będzie płacona na specjalne konto dostawcy, czyli wspomniany rachunek VAT. Konto takie pozostanie w wyłącznej gestii przedsiębiorcy, jednak służyć ma wyłącznie rozliczeniom VAT-owskim. Z takiego rachunku firma będzie mogła płacić VAT naliczony na fakturach, które otrzymuje od swoich dostawców. Mechanizm podzielonej płatności ma w praktyce dawać przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa. Dzięki split payment będzie on mógł łatwo oszacować wiarygodność dostawców, choćby poprzez sprawdzenie, czy pieniądze zgromadzone na specjalnym subkoncie mają swoje odzwierciedlenie w fakturach. Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, split payment ma być systemem dobrowolnym – przystąpią do niego ci przedsiębiorcy, którzy wyrażą taką chęć. Jednak fiskus kusi firmy dodatkowymi korzyściami związanymi z akcesem do split payment. Po pierwsze, przedsiębiorca, który zapłaci przy użyciu tego mechanizmu, nie będzie podlegał sankcji VAT-owskiej. Po drugie, skorzysta z dobrodziejstwa nienaliczania mu odsetek za zwłokę. A wreszcie, nie będzie solidarnie odpowiedzialny podatkowo z dostawcą towarów.

Split payment w codziennej praktyce użytkowników oprogramowania

Według deklaracji Ministerstwa Finansów przedsiębiorca korzystający ze split payment zyska możliwość otwarcia jednego rachunku VAT do kilku swoich kont posiadanych w jednym banku. W praktyce płatności w ramach split payment można będzie realizować na dwa sposoby. Pierwszy zakłada, że to bank rozdzieli przelewy na dwa osobne - dla kwoty netto oraz kwoty VAT, kierując je odpowiednio na odrębne rachunki bankowe. W drugiej wersji to przedsiębiorca będzie umieszczał na fakturze dwa przelewy - na rachunek netto oraz na konto VAT swojego kontrahenta. Co ważne, Ministerstwo Finansów odwlekając termin wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności (pierwotnie miał być to styczeń 2018), dało czas dostawcom oprogramowania dla firm na przystosowanie odpowiednich systemów ERP, zwłaszcza w zakresie finansowo-księgowym, do nowego mechanizmu płatniczego. Jeśli szukają Państwo sprawdzonych rozwiązań informatycznych i dobrych systemów, które sprostają wyzwaniom split payment, zapraszamy do sięgnięcia po programy z naszej oferty: https://www.escsa.pl/system-erp.
 
 
Więcej informacji:
 
 
 
   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu