zmień dział
BILANS

BILANS

hurtownia danychBILANS - Zintegrowany system  do zarządzania

 

Firma ESC S.A. jest dystrybutorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania BILANS i producentem oprogramowania Vela CMS. Na bazie powyższych programów powstała hurtownia danych franczyzowej sprzedaży detalicznej. W skład systemu wchodzą elementy oprogramowania i sprzęt fizyczny konieczny do realizacji założonych zadań.
Oprogramowanie tu zastosowane jest zaprojektowane i wykonane z myślą o tworzeniu dowolnych konfiguracji umożliwiających zarządzanie przedsiębiorstwami o różnych profilach działalności. Jednym z możliwych zastosowań jest budowa rozproszonej sieci sprzedaży detalicznej jak i hurtowej.

Z uwagi na to, iż jednym z głównym zadań hurtowni danych jest gromadzenie danych system BILANS został wyposażonych w pełni konfigurowalny mechanizm importu oraz eksportu danych. Program umożliwia wymianę danych w dowolnym formacie tekstowym lub bazodanowym, co w znacznym stopniu skraca czas wdrożenia. Moduł internetowy posiada mechanizm umożliwiający wykonywanie cyklicznych operacji, co umożliwia całkowite zautomatyzowanie procesu wymiany danych. Moduł analiz SQL oraz OLAP umożliwiają przeprowadzenie wszelkich analiz w oparciu o zgromadzone w systemie danych.
 

System Bilans

Charakteryzuje się tym, iż łączy w sobie funkcjonalność klasycznej hurtowni danych, których dane są jedynie do odczytu z możliwościami relacyjnych baz danych. Jest on  oparty jest na technologii dwuwarstwowej (klient – serwer) i trójwarstwowej – moduł intra/internetowy.
Jako serwer bazodanowy wybrany został nowoczesny, wykorzystywany przez miliony użytkowników na świecie serwer Borland® InterBase® 7.5 firmy Borland, który stanowi wydajną, międzyplatformową, w pełni zgodną ze standardem SQL92 transakcyjną bazę danych. Dzięki obsłudze, wieloprocesowości i zaawansowanej architekturze zapewnia szereg korzyści w zakresie niezawodności, wydajności i produktywności oraz bieżącej konserwacji.
Dostęp do systemu zapewnia aplikacja kliencka stworzona przez firmę Bilans, oparta na autorskich rozwiązaniach bezpośredniego dostępu (opracowanych m.in. przez absolwentów matematyki teoretycznej UJ). Wykorzystywane są zaawansowane algorytmy numeryczne zintegrowane ze strukturą bazy danych. Zastosowana technologia zapewnia szybki dostęp do danych oraz funkcjonalność nieobecną zazwyczaj w systemach C/S (np. bezpośrednie poruszanie się po olbrzymich zbiorach danych, zaawansowane konfigurowanie widoków i filtrowanie ad-hoc).

Moduły systemu BILANS

Moduły umożliwiające budowę w pełni funkcjonalną hurtownię danych to:


Handlowo-Magazynowy  - przeznaczony do scentralizowanego zarządzania gospodarką towarową i materiałową, pracą magazynów oraz operacjami handlowymi i kasowymi. Obsługuje pełną ścieżkę ruchu towarowego począwszy od oferty i zamówienia, poprzez dowody dostaw, a kończąc na dokumentach przyjęć i wydań magazynowych oraz fakturach i paragonach


Finansowo-Księgowy  - łączy pełną księgowość: dzienniki, dekretację, księgowania, rejestry VAT, zestawienia księgowe - z jednej strony, z rozrachunkami z kontrahentami: zapłaty, przedpłaty, kompensaty, płatności ratalne - z drugiej, w jedną, spójną całość
Walutowy ...obsługuje dowolną ilość walut, z możliwością konfiguracji automatycznego ściągania aktualnych ich kursów, wylicza automatycznie różnice kursowe. W skład modułu wchodzi tworzenie Dokumentów SAD, Intrastat, eksport i import zarówno unijny jak i do innych krajów

Płacowo-Kadrowy  - robi wszystko, aby pracownicy dostali pensje, ZUS dostał należne składki, a urzędy skarbowe zarejestrowały wpłaty podatków. Wśród rzeszy innych podobnych programów wyróżnia się tym, że robi to dobrze.


Środki Trwałe  - nalicza amortyzacje liniowa, degresywna i fabrycznie nowy, umożliwia dowolną zmianę danych środka przy zachowaniu jego pełnej historii. Dodatkowo umożliwia dzielenie środka na dowolne mniejsze składniki dla których osobno liczy się amortyzacje.


Kasa Komputerowa  - niezależna od głównej bazy danych zastepuję zwykła kasa fiskalną. Nie posiada ograniczeń w ilości obsługiwanych towarów. Bez problemowo wczyta listę ponad 30 tyś. towarów w czasie poniżej 1 sekund na komputerze średniej klasy.


Produkcji  - zaawansowany moduł produkcji. Pozwala na rejestrowanie zleceń produkcyjnych i przygotowania listy wyrobów do danego elementu, automatyzowanie dokumentów RW i PW, a także na zarządzanie linią technologiczną i jej analizę. 


Replikacji  - jest odpowiedzialny za wymianę danych pomiędzy placówkami a centralą, dzięki czemu w centrali widać wszystkie operacje dokonywane w placówkach przedsiębiorstwa. Transmisja danych może odbywać się z wykorzystaniem linii telefonicznej (bezpośrednie połączenie modemowe) lub Internetu.


Analiz  - korzysta ze wszystkich danych zgromadzonych w systemie. Daje możliwość tworzenia dowolnych raportów, statystyk, zestawień i analiz. Wyniki przedstawiać można zarówno w formie liczbowej jak i graficznej


OLAP  - zaawansowany moduł analiz wielowymiarowych


Moduł internetowy  - integruje bazę danych z stroną internetową. Umożliwia dostęp klientom do bazy danych poprzez internet. Dostęp obejmuje przeglądanie kartotek towarowych, stanów magazynowych, wprowadzania zamówień, przeglądania rozrachunków, operacji finansowych i możliwość generowania raportów.

Moduł WMS  - moduł magazynowy, przeznaczony dla wysokiego składowania. Umożliwia dzielenie miejsc magazynowania na poszczególne rzędy, regały półki, schowki i warstwy. Pozwala także na przeprowadzanie inwentaryzacji, zarządzanie pracownikami i rejestrację przyjęć i wydań.

Moduł CRM  - daje możliwość zarządzania komunikacją z klientem. Jest on w pełni konfigurowalny, dzięki czemu przepływ informacji w firmie zyskuje na płynności. Ponadto można w nim generować zadania dla pracowników, a takżę wykorzystywać rozbudowany terminarz.

Moduł WMS  - moduł magazynowy, przeznaczony dla wysokiego składowania. Umożliwia dzielenie miejsc magazynowania na poszczególne rzędy, regały półki, schowki i warstwy. Pozwala także na przeprowadzanie inwentaryzacji, zarządzanie pracownikami i rejestrację przyjęć i wydań.

Ponadto w programie Bilans jest możliwy dostęp do dodatkowych modułów takich jak:

  • moduł mailingowy
  • moduł SMS
  • Moduł reklamacji
  • Moduł zarządzania zasobami plikowymi
  • Moduł mobilnego magazyniera
  • Moduł mBilans
  • Moduł serwisowy
  • Jednolity Plik Kontrolny

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl