zmień dział




CDN OPTIMA

CDN OPTIMA

System do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy i biura rachunkowego

Następcą programu   CDN OPTIMA jest Comarch ERP Optima   - więcej informacji na stronie COMARCH ERP OPTIMA

Zarządzanie firmąSkuteczne zarządzanie małą i średnią firmą w warunkach otwartego rynku Unii Europejskiej wymaga przyjaznych, a jednocześnie zaawansowanych  narzędzi, które oprócz możliwości rejestrowania zdarzeń gospodarczych przedstawiają pełny obraz działalności operacyjnej i finansowej firmy. Takim rozwiązaniem jest CDN OPT!MA - zawsze aktualne i zgodne z przepisami oprogramowanie do obsługi sprzedaży, księgowości, działu płac i kadr, wspomagające podejmowanie decyzji biznesowych. W maju 2004 roku CDN OPT!MA jako jedyny system do zarządzania został odznaczony prestiżowym Godłem TERAZ POLSKA, nadawanym produktom najwyższej jakości.

CDN OPT!MA to nowoczesny, modułowy program do zarządzania. Pozwala na prowadzenie firmy zgodnie ze standardami europejskimi. Wyjątkową cechą programu CDN OPT!MA jest jego pełne zintegrowanie - dane wprowadzone do programu poprzez jeden moduł są automatycznie dostępne w pozostałych modułach. Modułowa budowa CDN OPT!MA daje możliwość elastycznego konfigurowania programu do potrzeb firmy. Program ma rozbudowane funkcje analityczne - graficzna prezentacja danych pozwala na szybką ocenę stanu przedsiębiorstwa.

Program pracuje w środowisku Microsoft Windows i umożliwia pracę w wersji jednostanowskowej, jak również w sieci.
Kreator baz danych ułatwi rozpoczęcie pracy z programem i konfigurację podstawowych funkcji. Natomiast ergonomiczny i przyjazny interfejs programu został przygotowany tak, aby praca z CDN OPTIMA była łatwa i intuicyjna.
CDN OPT!MA umożliwia również elektroniczną wymianę dokumentów z większością sieci handlowych przez wbudowaną opcję EDI oraz dołączone oprogramowanie Comarch ECOD Connector.

 

Wartością dodaną, jaką otrzymuje każdy nabywca CDN OPT!MA jest 12 miesięczna CDN ASYSTA obejmująca:

 • gwarancję oprogramowania na okres 12 miesięcy,
 • uaktualnienie oprogramowania wynikające ze zmian w przepisach prawnych oraz wprowadzeniem nowych funkcji,
 • prawo do bezpłatnego otrzymywania nowych wersji oprogramowania przez okres trwania CDN ASYSTY,
 • prawo do korzystania z pomocy telefonicznej specjalistów,
 • indywidualny dostęp do stron www, gdzie znajdują się informacje istotne dla Klientów.
   

W skład systemu CDN OPTIMA wchodzą następujące moduły:

FAKTURY
... łatwy i szybki realizacja sprzedaży i zakupów. Współpraca z kasami i drukarkami fiskalnymi.

HANDEL
... pełna obsługa gospodarki magazynowej (zawiera moduł FAKTURY) z rozliczaniem kosztu własnego sprzedaży.

CDN Detal
... ma na celu uproszczenie pracy sprzedawców do minimum. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz niezwykle czytelny interfejs czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach.

CRM
... narzędzie do prowadzenia i śledzenia zadań oraz rejestrowania kontaktów.

KSIĘGA PODATKOWA
... prosty sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej.

ŚRODKI TRWAŁE

... zarządzanie środkami trwałymi, wyposażeniem oraz tworzenie planów amortyzacyjnych.

KSIĘGA HANDLOWA
... obsługa pełnej księgowości zgodnie z przepisami. W wersji PLUS: obsługa kont walutowych, wprowadzenie bilansu otwarcia, księgowania walutowe a także przeliczania obrotów i sald w walucie obcej.

PŁACE I KADRY
... doskonałe narzędzie do rejestracji zatrudnienia oraz realizacji polityki płacowej. Pełna współpraca z programem PŁATNIK. Wersja PLUS to - poszerzony moduł do obsługi kadr i płac. Obok podstawowych funkcji umożliwia m.in. odtworzenie struktury wydziałowej oraz definiowanie skomplikowanych elementów płacowych przy wykorzystaniu dodatkowych algorytmów.

KASA/BANK
... pełny nadzór nad środkami pieniężnymi w firmie.

ANALIZY
... moduł realizujący graficzną wizualizację danych.

OFERTOWANIE
... Microsoft Word 2003 pozawala na efektywne tworzenie ofert handlowych w oparciu o dane zawarte w systemie CDN OPTIMA. Współpraca obu systemów pozwala na indywidualizowanie ofert, tworzenie bibliotek fragmentów do wielokrotnego wykorzystania oraz zapisywanie efektów w bazie danych np. przez wygenerowanie faktury pro-forma w oparciu o ofertę.

OKNO INFORMACJI BIEŻĄCEJ
... skonsolidowana informacja o stanie firmy na dany dzień (daną chwilę), możliwość walidowania informacji - każdy pracownik otrzyma tylko potrzebne mu dane:

 • z modułu Kasa/Bank - informacja o przeterminowanych należnościach, kwotach niezrealizowanych zobowiązań
 • z modułu CRM - informacja o zaległych zadaniach oraz zadaniach na dzisiaj
 • z modułu Księga Podatkowa, Księga Handlowa informacja o niezrealizowanych deklaracjach VAT7, PIT5
 • z modułu Magazyn - lista przeterminowanych rezerwacji lub zamówień
 • z modułu Kadry i Płace - informacja o pracownikach, którzy muszą zrobić nowe badania lekarskie.

CDN OPTIMA BR
CDN OPTIMA to profesjonalne narzędzie pracy dla Biur Rachunkowych i Doradców Podatkowych, nagrodzone Najwyższym Wyróżnieniem „W-Rekomendowane przez Forum Doradców Podatkowych". Z myślą o tej grupie zawodowej powstał moduł Biuro Rachunkowe, wspomagający codzienną prace każdego biura. Jest on w pełni zintegrowanym z programem CDN OPT!MA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie CDN OPT!MA bez konieczności dodatkowego logowania.

Moduł Biuro Rachunkowe:

 • możliwość definiowania cech, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta,
 • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
 • wykonania operacji seryjnych jak np. wydruki deklaracji,
 • przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów,
 • wykonania kopii bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych.

 

Dodatkowe informacje:

Rafał Rusinowicz, tel. (12) 633 73 08 w 18, e-mail: rafal.rusinowicz@escsa.pl