zmień dział


Możliwości anulowania paragonu, błędnie wystawionego na kasie fiskalnej.

Możliwości anulowania paragonu, błędnie wystawionego na kasie fiskalnej.

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2023.11.08

 1. Wprowadzenie do anulowania paragonu - dlaczego istnieje potrzeba anulowania paragonu?
  1. Znaczenie prawidłowego protokołu anulowania paragonu
 2. Warunki i przepisy dotyczące anulowania paragonu
  1. Przepisy prawne regulujące anulowanie paragonu
  2. Warunki konieczne do zastosowania protokołu anulowania
 3. Procedura anulowania paragonu - jakich dokumentów i informacji potrzebujesz?
 4. Konsekwencje anulowania paragonu dla sprzedawcy i klienta
 5. Najczęstsze problemy i wyzwania związane z anulowaniem paragonu
  1. Błędy i nieprawidłowości w procesie anulowania paragonu
  2. Anulowanie paragonu a ewidencja sprzedaży - jaki ma wpływ?
 6. Podsumowanie

Wydruk błędnego paragonu to sytuacja, która może zdarzyć się każdemu sprzedawcy. Niekiedy może dojść do sytuacji, gdy wydanie paragonu nastąpiło błędnie, na nieodpowiednią kwotę czy produkt, lub z różnych powodów sprzedawca musi cofnąć daną transakcję. W takich przypadkach niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej procedury anulowania, aby zachować rzetelność ewidencji sprzedaży i spełnić wymogi prawne dotyczące kas fiskalnych. Poniżej omawiamy, jak powinien wyglądać protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej, warunki i przepisy regulujące ten proces. Zapraszamy do artykułu.

Wprowadzenie do anulowania paragonu - dlaczego istnieje potrzeba anulowania paragonu?

Tak jak wyjaśnialiśmy już na wstępie, anulowanie paragonu po wydruku może okazać się jest konieczne, gdy wystąpią sytuacje, takie jak błędne wprowadzenie kwoty transakcji, zwrot towaru, wydanie paragonu na nieodpowiednią osobę lub towar, lub gdy klient zrezygnuje z zakupu. Prawidłowa procedura anulowania paragonu pozwala na usunięcie błędnych danych z rejestru kasowego, co zapewnia wiarygodność ewidencji sprzedaży oraz zgodność z przepisami prawnymi.

Jakie błędy najczęściej się pojawiają przy wystawianiu paragonów?

Do najczęstszych pomyłek w ewidencjonowaniu sprzedaży należą:
 • brak rejestracji danej transakcji,
 • pomyłka stawki podatku VAT,
 • liczba sprzedanych towarów i usług niezgodna z rzeczywistością,
 • omyłkowo wpisana kwota sprzedaży, itd.
Kiedy można anulować paragon?
 • w przypadku zwrotów i reklamacji,
 • oczywistych pomyłek.

Znaczenie prawidłowego protokołu anulowania paragonu

Prawidłowy protokół anulowania paragonu jest kluczowy dla uniknięcia problemów z ewidencją sprzedaży i audytu ze strony Urzędu Skarbowego. W przypadku kontroli organów skarbowych, dokumentacja związana z anulowanymi paragonami jest poddana szczególnej uwadze. Dlatego ważne jest, aby każde anulowanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wszelkie konieczne informacje i dokumenty zostały zachowane.

Warunki i przepisy dotyczące anulowania paragonu

Przepisy prawne regulujące anulowanie paragonu

Anulowanie paragonu podlega podlega przepisom regulowanym przez ministerstwo finansów. Informacje dotyczące wystawiania błędnych paragonów, konsekwencji tych czynów oraz procedurach niezbędnych do wykonania w następstwie po pomyłce określają przepisy  § 4, ust. 4 oraz 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. 

Warunki konieczne do zastosowania protokołu anulowania

Anulowanie paragonu jest możliwe pod pewnymi warunkami i wiąże się z przestrzeganiem niezmiennych od lat zasad postępowania w takich sytuacjach. Podatnik, który odnotował tak zwaną oczywistą pomyłkę w procesie ewidencjonowania sprzedaży, jest zobowiązany niezwłocznie dokonać korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji (co w takiej ewidencji powinno się znaleźć, przeczytasz w akapicie niżej)

 • Sprzedaż odbyła się za pomocą kasy fiskalnej.

 • Paragon jest wciąż dostępny w systemie kasowym.

 • Paragon nie został już zarejestrowany jako zwrot (w tym przypadku, zastosowanie ma procedura zwrotu).

 • Istnieją ważne powody dla anulowania, takie jak błąd w kwocie, towarze czy danej transakcji.

Procedura anulowania paragonu - jakich dokumentów i informacji potrzebujesz?

Anulowanie paragonu wymaga przestrzegania określonej procedury, która może różnić się w zależności od modelu kasy fiskalnej i obowiązujących przepisów. W związku z tym, przed przystąpieniem do anulowania, warto upewnić się, że masz dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji.
 
Ewidencja pomyłek służy właśnie do korygowania błędów w rozliczeniach. Aby skutecznie anulować błędnie wystawiony paragon należy wprowadzić stosowny wpis do ww. ewidencji podając:
  opis przyczyn dokonywanej anulacji,
 • opis okoliczności powstania błędu,
 • wartość brutto transakcji,
 • wartość podatku błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży.
Należy także pamiętać o tym,  aby dołączyć do ewidencji oryginał anulowanego paragonu, a uprzednio błędnie ujętą sprzedaż powinno się ponownie poprawnie zarejestrować na kasie fiskalnej. W taki sposób sprostowany błąd jest podstawą do ujęcia korekty w księgach rachunkowych.
 
Protokół anulowania paragonu pdf, a dokładniej jego uniwersalny wzór możesz odnaleźć na stronach internetowych oferujących pomoc dla przedsiębiorców.

Konsekwencje anulowania paragonu dla sprzedawcy i klienta

 
Niewłaściwe anulowanie paragonu może mieć pewne konsekwencje dla zarówno sprzedawcy, jak i klienta. W zależności od rodzaju anulowanej transakcji i polityki firmy, może to wpłynąć na zwroty, wymiany towarów, a także na związane z tym procedury i koszty, takie jak:
 
 • Wydłużenie procedury obsługi klienta
 • Strata czasu i zasobów
 • Zwiększenie ryzyka kontroli
 • Problemy z ewidencją
 • Kara za anulowane paragony
 
Dlatego tak ważne jest, by cały proces był jasny dla sprzedawcy - dzięki temu unikniemy zniecierpliwienia klientów oraz nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego. By uniknąć problemów z organami kontrolnymi oraz utrzymania satysfakcji klientów, firmy powinny stosować jasne i skuteczne procedury dotyczące anulacji paragonów, aby minimalizować ryzyko i skutki nieprawidłowych anulacji.
 

Najczęstsze problemy i wyzwania związane z anulowaniem paragonu

Błędy i nieprawidłowości w procesie anulowania paragonu

Niekiedy zdarzy się, że cała procedura pozostaje przeprowadzona nie do końca tak, jak przepisy od nas tego wymagają.
Jednym z najczęstszych przypadków jest niezachowanie paragonu potwierdzającego transakcje sprzedaży, którą chcemy anulować. Godziny szczytu, brak doświadczenia, niekontrolowany odruch wyrzucenia "niepotrzebnego świstka papieru" do śmieci - powodów może być wiele. Natomiast w przypadku pomyłek innych niż oczywiste, korekta sprzedaży ogranicza się do dokonania zapisów w ewidencji korekt. Nie trzeba do niej dołączyć oryginału paragonu fiskalnego ani wystawiać nowego paragonu.

Anulowanie paragonu a ewidencja sprzedaży - jaki ma wpływ?

  Anulowanie paragonu ma wpływ na ewidencję sprzedaży i jest kluczowym aspektem w utrzymaniu dokładnej i zgodnej z przepisami ewidencji. Ewentualne błędy czy nieprawidłowości w procesie anulowania mogą wpłynąć na wyniki finansowe firmy oraz mogą zostać poddane kontroli przez organy skarbowe.

 
Jeśli okaże się, że paragon został wystawiony z błędem, można go anulować - a tak naprawdę ręcznie odliczyć od sprzedaży w danym miesiącu. Istotne jest, aby zachować błędnie wystawiony paragon a klientowi wydać kolejny poprawny.
 
Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej zobowiązani są prowadzić dwie ewidencje: ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję oczywistych pomyłek. Prawo ściśle określa co powinno się znaleźć w tych ewidencjach, natomiast nie ma konkretnych ustaleń w jaki sposób owe ewidencje powinny wyglądać.

Podsumowanie

Wiedza o tym, jak anulować paragon na kasie fiskalnej, to wiedza, warto znać i przestrzegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Właściwie wykonane anulowanie pozwala na utrzymanie rzetelnej ewidencji sprzedaży oraz minimalizuje potencjalne problemy związane z kontrolami organów skarbowych. Pamiętajmy o odpowiednich dokumentach, procedurach i wiedzy, aby anulowanie paragonu odbywało się sprawnie i zgodnie z prawem.
 
  Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak anulować paragon na kasie (jeszcze przed wydrukiem), skontaktuj się z naszym działem sprzedaży:
tel.  12-656-51-58 wydział nr 45, tel.  12 633-73-08  lub email  sprzedaz@escsa.pl
   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu