zmień dział


Opłata recyklingowa za foliówki - jak naliczyć i komu płacić?

Opłata recyklingowa za foliówki - jak naliczyć i komu płacić?

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.02.10

  1. Ile wynosi opłata recyklingowa?
  2. Jak naliczyć i gdzie wnieść opłatę recyklingową za reklamówki
  3. Sprzedaż toreb i opłata recyklingowa na kasie fiskalnej

oplata recyklingowa - człowiek wrzucający śmieci do kosza

Od 1 stycznia 2018 obowiązuje opłata za torby na zakupy z tworzyw sztucznych, którą wprowadziło Ministerstwo Środowiska.

Według ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest zobowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego

Ile wynosi opłata recyklingowa?

Stawka opłaty recyklingowej będzie wynosić 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby z tworzywa sztucznego (takiej o grubości materiału między 15, a 50 mikrometrów). Opłaty nie pobieramy w przypadku bardzo lekkich toreb wymaganych do używania ze względów higienicznych lub przeznaczonych do zapobiegania marnowaniu żywności. Jeżeli  bardzo lekką torbę (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) wykorzystamy w innym celu, wówczas również należy pobrać opłatę recyklingową.

Jak naliczyć i gdzie wnieść opłatę recyklingową za reklamówki

Opłatę recyklingową należy uwzględnić w cenie, podobnie jak koszt torby foliowej. Cena foliówki z opłatą recyklingowa podlega opodatkowaniu VAT 23%. W związku z tym, torebki foliowe nie będą mogły być sprzedawane taniej, niż za 0,20 zł + 23% VAT, czyli 0,25 zł. To od nas zależy, czy chcemy zarabiać na reklamówkach. 
 
Obrót opakowaniami podlega raportowaniu w cyklu rocznym. Zgodnie z ustawą, placówki handlowe będą zmuszone do przekazania opłaty recyklingowej w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.
 
Opłatę za torby foliowe wpłacamy do właściwego marszałka województwa, na specjalnie utworzone przez niego konto bankowe - tak czytamy w najnowszym komunikacie Ministerstwa Środowiska.  Numeru konta, na które wpłacimy opłatę recyklingową za foliówki, musimy zatem szukać na stronie właściwego dla siebie Urzędu Marszałkowskiego. [aktualizacja 11.01.2019]
 
Zmienione przepisy przewidują przekazywanie przez prowadzących jednostki handlowe środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego do właściwego marszałka województwa, na specjalne utworzone przez niego konto bankowe.

Sprzedaż toreb i opłata recyklingowa na kasie fiskalnej

Sprzedaż toreb foliowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na paragonie lub fakturze umieszcza się kwotę zapłaty z tytułu sprzedaży torby - nie ma potrzeby wyodrębnienia opłaty recyklingowej. Na podstawie paragonu czy faktury, kwota opłaty recyklingowej jest możliwa do ustalenia poprzez przemnożenie liczby sprzedanych toreb i stawki opłaty recyklingowej za jedną sztukę reklamówki.
 
Nasz zespół oferuje niezbędne rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. W oparciu o oprogramowanie do zarządzania firmą, pomoże usprawnić jej działanie. 
 

Więcej informacji:
 
   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu