zmień dział


Kasy i drukarki fiskalne on-line – fakty i mity

Kasy i drukarki fiskalne on-line – fakty i mity

Data:

osoba przy komputerzePojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne na temat wprowadzenia na rynek kas i drukarek fiskalnych on-line nie zawsze są precyzyjne, w dodatku obrastają często mitami i przeinaczeniami. Nie od rzeczy zatem będzie powrócić do tego zagadnienia, mimo iż podejmowaliśmy je na naszym blogu już kilkakrotnie. Zwłaszcza, że wzbudza ono sporo wątpliwości i nieporozumień. A więc po kolei.

Nowa kategoria urządzeń fiskalnych - kasy i drukarki online

Jak już pisaliśmy, kasy on-line są nową kategorią urządzeń fiskalnych, które w założeniu będą łączyć się z Centralnym Repozytorium Kas, zarządzanym przez administrację skarbową, i przekazywać tam pełne dane o zawartych transakcjach, raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne oraz informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Zgodnie z założeniami fiskusa komunikacja między kasą a centralą odbywać się będzie co 2 godziny. Jest rzeczą oczywistą, że użytkownik kasy on-line będzie musiał zapewnić jej dostęp do Internetu. Jednak przedstawione tu koncepcje, choć coraz bliższe urzeczywistnienia, nie mają jeszcze odzwierciedlenia w konkretnych regulacjach prawnych! Na razie Rządowe Centrum Legislacji udostępniło jedynie projekty kilku ustaw i rozporządzeń, które są punktem wyjścia do wprowadzenia zamierzonych zmian. Są wśród nich m.in. nowelizacja ustawy o VAT, nowa ustawa o miarach oraz rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Warto jednak powtórzyć: to na razie tylko projekty! Dopiero wprowadzenie w życie wymienionych tu aktów prawnych umożliwi producentom urządzeń fiskalnych ubieganie się o decyzje dopuszczające do obrotu kasy on-line. To jednak wymaga czasu. Jak szacują eksperci, pierwsze kasy on-line pojawią się na rynku nie wcześniej niż w drugiej połowie 2018 roku. To całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że dopiero od stycznia 2019 (tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o VAT) służby fiskalne będą wymagać stosowania kas on-line w niektórych branżach (pisaliśmy o tym szerzej tu: https://www.escsa.pl/centralne-repozytorium-kas-drukarek-fiskalnych-coraz-blizej-urzeczywistnienia).

Kasy „gotowe na on-line” jeszcze nie istnieją

Zapowiedź wprowadzenia kas on-line zrodziła istotne nieporozumienie, na którym próbują żerować niektórzy dostawcy urządzeń fiskalnych. Otóż na rynku pojawiły się oferty kas „gotowych na on-line”, a więc rzekomo takich, które można przystosować w ten sposób, by spełniały nowe przepisy. Warto przestrzec przed tego typu nieuczciwymi z gruntu propozycjami. Po pierwsze, jak wspomnieliśmy wcześniej, nowych wiążących przepisów jeszcze nie ma! Tym bardziej więc nie można „dostosowywać” kas do nieistniejących regulacji prawnych! Po drugie, założenia projektu wskazują, że kasy on-line będą oparte na wymogach, które z obecnymi kasami nie mają wiele wspólnego. Nie ma tu więc mowy o dostosowywaniu, przeprogramowywaniu i innych operacjach z góry skazanych na niepowodzenie. Kasy on-line będą się całkowicie różnić od obecnie stosowanych. Warto wskazać kilka istotnych elementów, które uczynią je urządzeniami na wskroś specyficznymi i zupełnie nowymi na rynku:

  1. W kasach on-line elektroniczne kopie drukowanych dokumentów będą zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia, a nie na zewnętrznych nośnikach danych (np. kartach SD), tak jak to było realizowane do tej pory. Nie będzie możliwości samodzielnej wymiany takiej pamięci. Operacja ta będzie zarezerwowana wyłącznie dla autoryzowanego serwisu kas.
  2. Dopuszczono aktualizację oprogramowania w kasie. Będzie ona możliwa wyłącznie zdalnie, a więc urządzenie automatycznie pobierze z serwera producenta najnowszą wersję programu i ją zainstaluje (po akceptacji podatnika).
  3. Pamięć fiskalna nowych urządzeń będzie miała wielokrotnie większą pojemność niż ta stosowana w obecnych kasach.
  4. Kasa on-line będzie wymagała komunikacji z Centralnym Repozytorium poprzez łącze internetowe lub sieci telekomunikacyjne.
  5. Wprowadzenie kas fiskalnych on-line pociągnie za sobą konieczność zastosowania zaawansowanej kryptografii służącej do podpisywania dokumentów fiskalnych, jak również do szyfrowania transmisji danych do/z Repozytorium.
  6. Zostanie także wprowadzony wymóg stosowania, wspólnego dla wszystkich producentów kas fiskalnych, protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą a terminalem płatniczym.

Ten krótki przegląd niektórych cech, jakimi mają się charakteryzować kasy on-line, pozwala wnioskować, iż będą one całkowicie odmienne od obecnie stosowanych. Do kiedy stare urządzenia fiskalne pozostaną w użyciu? Zgodnie z projektem ustawy kasy z papierową kopią będzie można zakupić i zafiskalizować najpóźniej do końca 2018 roku. Z kolei kasy z elektroniczną kopią będą miały ważne homologacje do końca 2022 roku. Po zapełnieniu pamięci fiskalnej kas obydwu typów nie będą mogły one być już stosowane. Założenia te jasno wskazują, że proces wymiany urządzeń będzie stopniowy i rozłożony co najmniej na kilka lat. Wszystkim zainteresowanym tematem wypada poradzić, aby nie ulegali panice i … podejrzanym ofertom zakupu kas „on-line ready”. Warto świadomie przygotować się na nadchodzące zmiany, pamiętając jednak, że nie nastąpią one błyskawicznie. W razie pojawienia się wiążących regulacji prawnych z całą pewnością o nich napiszemy. Polecamy zatem śledzić teksty na naszym blogu!

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu