zmień dział


Kontrola z urzędu skarbowego, a urządzenia fiskalne

Kontrola z urzędu skarbowego, a urządzenia fiskalne

Data:

Obraz przedstawiąjacy kontrola z urzędu skarbowego, a urządzenia fiskalneDecydując się na zakup urządzenia fiskalnego, trzeba być przygotowanym na odrobinę ,,urzędowych formalności”. W tym wypadku są one związane z instytucjami takimi jak Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy. Poza obowiązkowymi czynnościami, związanymi  z zarejestrowaniem urządzenia fiskalnego, można spodziewać się także kontroli z Urzędu Skarbowego.

Jak wygląda kontrola skarbowa?

Kontrola przeprowadzana przez pracownika US przede wszystkim ma na celu sprawdzenie tego, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wobec prawa. W przypadku urządzeń fiskalnych cały proces obejmuje sprawdzenie: paragonów i obsługi, raportów i książki serwisowej, danych na paragonie oraz wyglądu zewnętrznego urządzenia.

Często jednym z pierwszych etapów jest skontrolowanie nienaruszalności plomb serwisowych oraz zgodności numerów: seryjnych, unikatowych oraz ewidencyjnych urządzenia. Niewątpliwie pracownik Urzędu Skarbowego sprawdzi, czy kasa fiskalna jest na pewno obsługiwana w prawidłowy sposób. Oznacza to, że przyjrzy się on jak wystawiane są  paragony oraz czy uwzględniane są zwroty i reklamacje. 

Na czym polega kontrola kasy fiskalnej i czy rzeczywiście jest się czym stresować?

Podczas kontroli sprawdzone może zostać zaprogramowanie kasy. Między innymi właśnie dlatego, tak ważne jest sprawdzenie już podczas fiskalizacji urządzenia, czy dane wprowadzone przez serwisanta są prawidłowe. Szczególnie istotne dla Urzędu Skarbowego są prawidłowe stawki VAT, nazwy i ceny towarów, a także dane firmy. Zgodność wszystkich ww. informacji można sprawdzić, drukując przykładowy paragon. 

Kolejnym aspektem, który podlega kontroli jest sposób wykonywania raportów dobowych/miesięcznych oraz sposób zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów). Stan techniczny urządzenia łatwo zweryfikować zaglądając do książki serwisowej, w której powinny znaleźć się m.in. informacje dotyczące przeglądów technicznych. Ich brak może być oznaką pewnych zaniedbań ze strony osoby posiadającej urządzenie, a co za tym idzie – doskonałym pretekstem do zdecydowanie bardziej wnikliwej analizy działalności podatnika. 

Podsumowując – jeśli podatnik dba o swoje urządzenie fiskalne i użytkuje je zgodnie  z prawem, nie ma czego się obawiać. Kontrola z US będzie dla niego czystą formalnością. Zdecydowanie więcej stresu może ona przysporzyć osobom, w przypadku których zostaną wykryte nadużycia. Jakiekolwiek niezgodności wynikające z nieodpowiedniego użytkowania kasy grożą utratą prawa do ulgi na zakup urządzenia, a także utratą prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług.

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu