zmień dział
Program eNOVA365 Handel

Program eNOVA365 Handel

enova365 HandelProgram handlowo-magazynowy enova365 Handel 

To rozbudowany program handlowo magazynowy. System jest   kompletnym   narzędziem   stworzonym   do obsługi procesów biznesowych, w przedsiębiorstwach, niezależnie od profilu ich działalności. Jest programem   za pomocą,   którego możemy prowadzić operacje sprzedaży (wystawianie faktur)   i zakupu, obsługi zamówień oraz magazynów. Program posiada   prostą wyszukiwarkę towarów działającą według dowolnych kryteriów. Kartoteki zawierające   wiele informacji możemy   segregować według różnych kategorii. 

Enova365 Handel daje   użytkownikom możliwość wydrukowania różnego rodzaju dokumentów.

enova365 HandelEnova365 Handel – to kompleksowa   obsługa w zakresie:   gospodarki magazynowej i ewidencji zamówień, wystawiania dokumentów zakupu, sprzedaży, ofertowania dla   przedsiębiorstw niezależnie od profilu działalności. Generowanie dokumentów, przechowywanie danych banków i urzędów, kontrahentów, zarządzanie towarami i   ich ceną   możliwe jest dzięki podstawowym funkcją systemu. Moduł Handel   współpracuje z Ewidencją Środków Pieniężnych, która uzupełnia funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, ponadto moduł handel jest zintegrowany z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. Enova365 posiada w standardzie podstawowe raporty, zaawansowane raportowanie jest dostępne w module Analizy Wielowymiarowe.

Od zamówienia do sprzedaży

Aby sprawnie funkcjonować Przedsiębiorstwo musi obsługiwać różne zdarzenia gospodarcze. Oprogramowanie musi dać sobie radę   z obsługą   takich operacji jak: kontrola zapasów, ofertowanie, sprzedaż i zakupy, składanie zamówień, windykacja, kontrola środków finansowych, przepływ danych czy analiza wyników. 

enova365 handel ma olbrzymie możliwości konfiguracji i dostosowania do   indywidualnych potrzeb.

Wśród funkcjonalności systemu  enova365 Handel możemy wymienić:

 • Zapytanie, oferta, zamówienie,
 • Sprzedaż w określonej lokalizacji bez przyjmowania zamówień, 
 • Handel regularnym asortymentem na podstawie zamówień,
 • Sprzedaż towarów komplementarnych do stałej oferty,
 • Sprzedaż towarów, które są wyrobami własnymi.

Modele zamówień:

Zamówienia w systemie mogą funkcjonować na podstawie schematów oraz wpływać na dostępność towaru na magazynie.

Podstawowy wariant

Zamówienie rejestruje zapotrzebowanie   klienta, bez względu na ilość własnych zapasów. Moduł umożliwia zapisanie opcjonalnych towarów, w dowolnych ilościach. Zamówienie w tym wariancie   nie ma wpływu na   rezerwacje towaru i   pomniejszenie stanu magazynowego.

Zamówienia rezerwujące,   ilościowe

zamówienia te mogą rezerwować towar w określonym czasie oraz mogą mieć ustawione priorytety.   Rezerwacje   towarów mogą być zniesione i przywrócone. Zamówienia rezerwujące w pełnym zakresie ewidencjonują zapotrzebowanie   klienta.   Podczas wystawiania dokumentu nie jest sprawdzany stan magazynu. Po zatwierdzeniu   zamówienia blokują sprzedaż ilościowo dla innych klientów.

Zamówienia ilościowo-jakościowe

umożliwiają wygenerowanie zamówienia o określonych cechach towaru lub   rezerwację towaru z dostawy planowanej. Zamówienia ilościowo jakościowe   funkcjonują w trybie podstawowym oraz dają możliwość rezerwacji partii towaru o szczegółowych właściwościach.

Zamówienia z dostępnych zasobów

pobierają towar z bieżącego magazynu, umożliwiają ruch towarów bez metody FIFO ze wskazaniem partii towarowej   o konkretnych cechach. W zależności od ustawień   możliwy jest pobór towaru do wysokości stanu magazynowego bądź przekroczenie stanu.

Zamówienie z ręki

w tym wypadku towar i jego ilość oraz dostawca, są określone przez użytkownika.

Generator zamówień do dostawców

jest kolejną formą generowania zamówień,   dostępną zarówno z listy towarów   i listy zamówień. Korzystając   z generatora można uwzględnić następujące czynniki:   stan bieżący, stan   minimalny, zamówienia, procent obrotu w określonym zakresie, zamienniki. 

Moduł umożliwia eksport zamówień jak i pozostałych dokumentów do dostawców w formie elektronicznej (EDI, ,CSV, XML, PDF)

 

Zakup

Dostawy mogą być ewidencjonowane   dokumentem magazynowym albo fakturą zakupu. Dla dostaw unijnych schemat został przedefiniowany od faktury do magazynowego dokument. W przypadku operacji, które zaczynają się   fakturą, zaproponowano faktury zaliczkowe, których cechą jest elastyczność (możliwość zmiany ceny na dokumencie końcowym oraz   towaru i jego ilości). Przyjęcia dają możliwość rejestracji   właściwości partii towaru wprowadzanej na   magazyn np. za pomocą takich cech jak daty przydatności, rozmiaru, rodzaju pokrycia, numer partii, itp. Mamy dwa sposoby rejestracji właściwości:

- Standardowy poprzez   mechanizm numeru partii 

- Niestandardowy poprzez mechanizm cech 

 

Prosta produkcja i kompletacja

Dla firm które same wytwarzają nowe towary poprzez prostą produkcję lub kompletację moduł enova365 Handel udostępnia funkcjonalności opisane w następujących procesach:

Komplementacja   - może być   przeprowadzona w oparciu o   surowce dostępne na składzie, przyjmie produkty na magazyn według wcześniej ustalonej receptury   oraz zdejmie ze stanu składniki. Wartość składników jest równa wartości produktów. 

Produkcja -   narzędzie daje większe możliwości od   w/w   komplementacji. Dokumenty wydań składników oraz przyjęć produktów mogą powstawać w różnym czasie. Wprowadzanie   przyjęć produktów może odbywać się według   ceny ewidencyjnej, wynikającej np. z   ostatniej ceny przyjęcia lub   wartości surowców. 

  enova365 Handelenova365 Handel

Co jeszcze potrafi enova365 Handel? 

Moduł enova365 Handel   obsługuje zarówno sprzedaż krajową jak i   eksportową. System obsługuje   WDT oraz w zależności od sposobu naliczania składki VAT sprzedaż od netto oraz od brutto. Użytkownik ma możliwość zainicjowania operacji od dokumentu handlowego lub magazynowego. W przypadku krajowej sprzedaży w obcej walucie mamy   możliwość rejestracji płatności za wartość netto w walucie, a za VAT w PLN. 

Moduł enova365 Handel udostępnia   zestawienia i raporty pozyskujące z systemu   dane dotyczące:   zakupów, sprzedaży, kosztów, stanów magazynowych, marż, obrotów, itp. Część raportów jest tak przygotowana, by w oparciu o ich cechy można było dokonać analiz. Jeśli w module brakuje specjalistycznych analiz może go uzupełnić modułem Analiz Wielowymiarowych. 

Enova365 posiada również ciekawe rozwiązania systemowe, takie jak:enova365 Handel

 • Import danych z Excel,
 • Eksport danych do Excel,
 • Generowanie nowych list danych
 • Dokonywanie zmian na listach w układzie kolumn (dodawanie kolumn, zmiany ich szerokości i kolejności)
 • Mechanizm cech służący do określania nowych pól w systemie
 • Elektroniczne dokumenty (formaty PDF, XML, EDI, CSV)
 • Definiowanie kolorystyki na postawie warunków 
 • Liczne metody wyszukiwania danych oraz definiowanie filtrów  
 • Określanie praw dostępu użytkowników
 • Możliwość modyfikacji i podpinania własnych wydruków.
Enova365 Handel jest częścią rozbudowanego systemu ERP enova365
 
 
Więcej informacji: