zmień dział
InsERT Rewizor GT Sfera - prowadzenie księgowości

InsERT Rewizor GT Sfera - prowadzenie księgowości

Program finansowo-księgowy InsERT Rewizor GT Sfera  InsERT Rewizor GT Sfera - Program do księgowości

Rewizor GT Sfera to jest nowoczesnym system finansowo-księgowy dla firm małej i średniej wielkości.   Jest rozszerzoną wersją systemu Rewizor GT, która posiada mechanizm pozwalający na dowolną rozbudowę programu.

Rewizor GT Sfera jest narzędziem stworzonym dla przedsiębiorstw, które potrzebują dodatkowych funkcji lub specjalistycznych rozwiązań. Wbudowany mechanizm Sfera dla Rewizora GT pozwala na indywidualne dostosowanie systemu do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, a jest to możliwe dzięki generowaniu własnych rozszerzeń.
Rewizor GT Sfera uwzględnia zapisy Ustawy o rachunkowości oraz wymogi Unii Europejskiej. Program ten sprawdza się zarówno w biurach rachunkowych, jak i w przypadku osób samodzielnie zajmujących się księgowością. Rewizor GT Sfera jest wyposażony w szeroki zakres funkcji niezbędnych do efektywnego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania planami kont i rozrachunkami poprzez dekretację i księgowanie do obsługi środków trwałych.
Rewizor GT Sfera jest jednym z elementów otwartego systemu zarządzania przedsiębiorstwem InsERT GT Sfera zawierającego program dedykowany do obsługi sprzedaży Subiekt GT Sfera, program kadrowo-płacowy - Gratyfikant GT Sfera oraz program przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami Gestor GT Sfera.
 

Podstawowa specyfikacja Rewizora GT Sfera:

 • Możliwość elastycznego administrowania planów kont: również z możliwością tworzenia wzorcowego planu kont oraz przemieszczania z innego roku obrotowego, 
 • Automatyczny generator kont kartotekowych wyposażony w funkcję podłączania kartotek oraz wygodną obsługę kont pozabilansowych;
 • Możliwość dokładnej dekretacji z opcją segregacji dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, 
 • Zautomatyzowany system wykonywanych czynności wyposażony w funkcję generowania i rozliczania rozrachunków, tworzenie zapisów VAT oraz obsługę dekretów walutowych;
 • Rozwinięty system administrowania   rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); dokładne powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; 
 • Dostęp do pełnej historii rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
 • Możliwość prowadzenia ewidencji i rozliczania podatku VAT całkowicie zgodny z obecną ustawą: możliwość ewidencjonowania transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
 • Moduł dekretacji kontekstowej i importu z rozbudowanymi schematami importu pozwalający na 
 • automatyczne generowanie dekretów księgowych stanowiący szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
 • System wyposażony jest w funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych pozwalające na obsługę dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, takie jak swobodne przenoszenie planów kont z innych podmiotów, możliwość wykonywania zbiorczych operacji na licencjach, importowanie dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, możliwość archiwizacji wielu, a nawet wszystkich podmiotów jednocześnie, wiele innych;
 • Możliwość ewidencjonowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • Możliwość określania i wyliczania szeregu sprawozdań, zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • Generowanie wydruków graficznych i tekstowych; możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu;
 • System wyposażony jest w motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • Możliwość pracy w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, wedle zapotrzebowania, system jest w pełni kompatybilny z innymi programami firmy InsERT.
 
 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl