zmień dział


Zwolnienia z kas fiskalnych 2017 – kogo dotkną zmiany?

Zwolnienia z kas fiskalnych 2017 – kogo dotkną zmiany?

Data:

kasa fiskalna Novitus Nano EInformacje o zmianach w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień z posiadania kas fiskalnych budziły duże emocje od kilku miesięcy

Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładnie rozporządzeniu oraz zebrać najważniejsze informacje. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych z dnia 04.11.2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) traci moc z dniem 31 grudnia 2016 roku.   W związku z tym w przypadku nie opublikowania do tego czasu nowego rozporządzenia obowiązek posiadania kas fiskalnych objął by wszystkich przedsiębiorców bez wyjątku. 

Jednakże resort finansów podał informację na temat nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1.01 – 31.12 2017. W projekcie tym uwzględniono uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonywania niektórych czynności, a także specyfikę niektórych świadczeń. Przy czym projekt ten zasadniczo powiela dotychczasowe przepisy i ma obowiązywać tylko przez rok z uwagi na planowane prace mające na celu modernizację całego systemu dotyczącego ewidencjonowania sprzedaży w kasach. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 9, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Nowe rozporządzenie, które wchodzi w życie z początkiem 2017 roku nie różni się znacząco od obecnie obowiązującego Co najistotniejsze, utrzymane zostanie tzw.: kryterium  wysokości obrotu (20 tys. zł). Nie wszystko jednak pozostaje niezmienione. 
Zwolnione z posiadania kas fiskalnych dotyczyć będzie: 

  • usług opieki medycznej

  • usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, które posiadają orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wprowadzone zostanie także zwolnienia dla:  

  • prawników,

  • doradców podatkowych

  • lekarzy.

  WW przedsiębiorcy w obecnej sytuacji są zmuszeni używać kas fiskalnych. W 2017 roku, będą z tego obowiązku zwolnieni w zakresie: 

  • dokonywania płatności za usługi wyłącznie na konto bankowe;

  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie ma wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. 

  • świadczenia usług na odległość (porozumiewanie się na odległość, przekazywanie efektów pracy na odległość) 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian w zasadach posiadania kas fiskalnych skontaktuj się z nami: 12-656-51-58   // 12 633-73-08 // sprzedaz@escsa.pl

Szerzej temat omówiono w artykule: Kasy i drukarki fiskalne - obowiązki i zmiany w 2017 r.

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu