zmień dział


Bazy wiedzy – klucz do bezpiecznego oprogramowania

Bazy wiedzy – klucz do bezpiecznego oprogramowania

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2023.08.18

Autoryzowany Partner InsERT (API) - Małopolska ESC SA

W dzisiejszym świecie zdominowanym przez krzykliwą reklamę, powierzchowne slogany i PR-owskie sztuczki speców od manipulacji, próbujemy, jako klienci i konsumenci, znaleźć oparcie w czymś, co ma znamiona prawdy, pewności i jest oparte na mocnym fundamencie obiektywizmu. Poszukujemy przekazu, który uwolni nas od wszechobecnego poczucia arbitralności i któremu będziemy mogli zaufać, a na bazie tego zaufania dokonać satysfakcjonującego nas wyboru. Czujemy intuicyjnie, że owym czynnikiem, za którym tak tęsknimy, jest wiedza, lecz nie pospolita i naskórkowa, a głęboka, rzetelna, mocno zakorzeniona w bogatym doświadczeniu. To czynnik, który często sprawia, że wybieramy daną instytucję, firmę, konkretny produkt. Jakie to ma znaczenie dla użytkowników oprogramowania?

Bazy wiedzy – współczesne rękojmie sukcesu

Obecnie nie trzeba nikogo przekonywać, że w warunkach wolnego rynku i ostrej konkurencji na sukces trzeba zapracować działając kompleksowo i wykorzystując wiele różnych strategii. Jedną z nich jest budowanie baz wiedzy, a więc złożonych narzędzi, pozwalających na usprawnienie wewnętrznych procesów zarządzania (np. w firmie), ale przede wszystkim na zdobycie zaufania rzesz klientów, poszukujących, co już uprzednio zostało tu stwierdzone, głębokiego i w miarę obiektywnego, przekazu. Rzecz jasna, nie chodzi tu tylko o gromadzenie odpowiednich zasobów wiedzy - to absolutna podstawa! Bardziej istotne staje się odpowiednie zarządzanie wiedzą i jej udostępnianie. Jak to się odbywa? Dotychczas bazy wiedzy mogliśmy utożsamiać z książkami, encyklopediami, raportami podsumowującymi rozmaite badania naukowe itd. Jednak dziś na plan pierwszy wysuwają się narzędzia informatyczne jak platformy internetowe, fora służące wymianie doświadczeń, blogi, systemy komunikacji intranetowej. Tworzą one kulturę współpracy, budują wspólnotowe podejście do rzeczywistości, popularyzują rozmaite pomysły, poszerzają wiedzę użytkowników. Z punktu widzenia klienta, który szuka informacji o danym produkcie czy usłudze, bazy wiedzy mają kluczowe znaczenie, decydując nierzadko o jego konsumenckich wyborach. Odnosi się to także do użytkowników oprogramowania. Kiedy klient w powodzi ofert próbuje znaleźć odpowiadający mu program, nie kieruje się intuicją. Szuka miarodajnych opinii fachowców, wchodzi na fora użytkowników, przygląda się zapleczu technicznemu producenta, jego doświadczeniu i właśnie bazom wiedzy, dającym poczucie bezpieczeństwa. Mając przekonanie, że znajdzie tam odpowiedzi na nurtujące go pytania i – dzięki wsparciu – rozwiąże rozmaite problemy w przyszłości, obdarzy taką firmę zaufaniem, wybierze jej oprogramowanie.

InsERT – wiedza i doświadczenie

Obraz przedstawiąjacy klucz do bezpiecznego oprogramowania

Wśród obecnych na rynku dostawców oprogramowania są firmy tworzące swój wizerunek na fundamencie wiedzy i wyraźnie stawiające na swobodny transfer informacji. Z całą pewnością należy do nich InsERT, wiodący producent systemów dla firm, wspierających procesy zarządzania, sprzedaży, działy księgowe i kadrowe. Oprogramowanie InsERTu dysponuje zapleczem w postaci bogatej bazy wiedzy, co czyni systemy oferowane przez firmę bezpiecznymi pod względem wdrożeniowym i użytkowym. Począwszy od etapu instalacji danego programu, klient otrzymuje od producenta potężne wsparcie merytoryczne i technologiczne. Co się nań składa? W pierwszej kolejności kilka forów internetowych. Znajdziemy tu zarówno ogólne forum poświęcone systemom insertowskim, na którym użytkownicy wymieniają doświadczenia z codziennej pracy z programami oraz korzystają z porad profesjonalnych wdrożeniowców, jak i fora specjalistyczne, przypisane do konkretnego systemu (jak Subiekt czy Sello). O skali przepływu potrzebnych informacji świadczyć może pobieżny choćby przegląd funkcjonujących na forach działów tematycznych: są nowości i sugestie, dyskusje, propozycje nowej funkcjonalności, znane problemy i ich rozwiązania, dodatki i programy zewnętrzne itp. Klient może poczuć się komfortowo, czerpiąc z doświadczeń tysięcy użytkowników, napotykających na podobne problemy i dzielących się swoimi spostrzeżeniami oraz pomysłami. Niewątpliwie, buduje to swego rodzaju wspólnotę, całkiem liczną społeczność korzystającą z programów producenta. Z drugiej strony, użytkownicy mogą liczyć na bezpośrednią pomoc specjalistów InsERTu. Do dyspozycji klientów firma przygotowała e-pomoc, bazę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz porady z zakresu obsługi programów, wzmocnioną dodatkowo możliwością pobrania materiałów przedstawiających bardziej złożone kwestie. Innym rodzajem wsparcia jest standardowa pomoc konsultantów firmowego call center oraz sposobność bezpośredniego zgłaszania sugestii przez użytkowników. Klienci mogą też korzystać z pomocy zdalnej, a także z płatnej usługi teleKonsultant, obejmującej bardziej złożone problemy jak np. uszkodzenie baz danych. Wszystkie te elementy składają się na obszerną bazę wiedzy InsERTu, która czyni pracę z systemami firmy wygodną, bezpieczną i spokojną. W ten sposób buduje się dziś zaufanie klienta. Warto czerpać od najlepszych! 

 

Więcej informacji:

(12) 656-51-58 i/lub sprzedaz@escsa.pl

 

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu