zmień dział
Program Biuro Nexo - InsERT

Program Biuro Nexo - InsERT

InsERT Biuro NexoInsERT Biuro Nexo - System wspomagający pracę biura rachunkowego

Biuro nexo jest wygodnym programem dedykowanym dla biur rachunkowych i doradców podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT nexo. Biuro nexo jest wsparciem dla biura rachunkowego w trzech głównych obszarach pracy:

  • pozwala na automatyzację pracy na wielu podmiotach systemu InsERT nexo;
  • wspomaga wszystkie charakterystyczne czynności wykonywane w każdym biurze, takie jak. rozliczanie klientów czy monitorowanie stanu zaawansowania prac w comiesięcznej obsłudze klientów;
  • specjalny, dedykowany portal ułatwia komunikację z klientami.
Biuro nexo jest jednym z programów integralnego systemu InsERT nexo, a jego praca opiera się na tej samej bazie, co inne programy obsługujące biuro rachunkowe. Taka konstrukcja programu pozwala użytkownikowi mieć dostęp do wszystkich mechanizmów platformowych, takich jak: pola własne, flagi, InsMAIL, zestawienia, wydruki, Sfera, biblioteka dokumentów oraz wiele innych.

 

Najważniejsze możliwości Biura nexo:

  • Klienci, cenniki – kartoteka klientów Biura nexo jest zintegrowana z kartoteką klientów InsERT nexo.  Program umożliwia przypisywanie do klientów przypisywanie rozbudowanych cenników, na podstawie których system wycenia pracę biura. Odpowiednie raporty wspierają rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami. Posiadacze programu Subiekt nexo, mogą skorzystać również z automatycznego generatora faktur dla klientów.
  • Rejestr usług księgowych – narzędzie to umożliwia odnotowywanie zdarzeń, mających miejsce poza systemem InsERT nexo, a które biuro chce ująć w rozliczeniu, możemy wśród nich wymienić konsultacje prawne, załatwianie spraw w urzędach w imieniu klienta oraz im podobne.
  • Warunki umowy – jest to elastyczny mechanizm, dzięki któremu użytkownik może zanotować najważniejsze ustalenia, jakie zostały poczynione między biurem rachunkowym a klientem, tak aby zawsze były łatwo dostępne.
  • Działania cykliczne – są to złożone struktury z różnych typów danych (tak/nie, liczba całkowita, liczba rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga), które ułatwiają monitorowanie zadań wykonywanych cyklicznie dla każdego klienta, takich jak: wprowadzanie dokumentów, sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań finansowych, rozliczanie pojazdów, naliczanie wynagrodzeń, wysyłka dokumentów, przekazywanie informacji i inne.
  • Wzorce klientów biura – moduł ten pozwala na wykorzystywanie wzorców baz danych w procesie tworzeniu nowych klientów. Można w nich określić obiekty sprofilowane pod klientów z danej branży, np.: schematy importu, pieczęcie księgowe. Dzięki modułowi wzorców można szybko generować skonfigurowane podmioty dla nowych klientów.
  • Operacje zbiorcze – mechanizm ten umożliwia szybko wykonywać operacje na wielu podmiotach systemu InsERT nexo. Moduł ten pozwala na efektywne wykonywanie zabiegów takich jak naliczanie i wysyłka deklaracji, drukowanie ksiąg czy prowadzenie ewidencji VAT lub zakładanie nowych okresów obrachunkowych. Operacje zbiorcze automatyzują też wiele operacji administracyjnych, takich jak: administrowanie personelem, archiwizacja i dearchiwizacja danych, lub konwertowanie podmiotów do nowych wersji. Program ten może współpracować z bazami danych podmiotów w dwóch trybach. Aby pracować w trybie restrykcyjnym, potrzebna jest zgodność kont i haseł pomiędzy bazą Biura nexo a bazą podmiotu. Praca w Trybie bez kontroli to wersja dla klientów, chcących łatwo wykonywać operacje bez większej dbałości o kwestie bezpieczeństwa.
  • Portal biura – jest najbardziej komfortowym i najszybszym sposobem dostarczania klientom biura rachunkowego wszystkich koniecznych danych. Księgowy ma możliwość publikacji w portalu najważniejszych informacji finansowo-księgowych dla swego klienta, wśród których można wymienić: 
- informacje o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia z uwzględnieniem parametrów przelewów; 
- dokładne informacje odnośnie podatku dochodowego i podatku VAT; 
- dane na temat wynagrodzeń pracowników; 
- podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami; 
- dokładne raporty.
 

Dodatkowe informacje:

Dział Handlowy:   tel. 12 633 73 08   wew 45 ;   e-mail:    insert@escsa.pl