zmień dział
Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima

logo Comarch ERP Optima - Oprogramowanie dla firmOprogramowanie do zarządzania klasy ERP dla małej, średniej firmy oraz   biura rachunkowego

 

Comarch ERP Optima (dawniej CDN OPTIMA)   jest niezawodnym   programem dedykowanym dla małych i średnich przedsiębiorstw,   sprawdzającym   się w każdej branży. System jest obecnie jednym z najpopularniejszych na rynku o czym świadczy ponad 60 tys. wdrożeń. Optima   składa   się z kilkunastu zintegrowanych modułów   odpowiadających   za obsługę różnych   sfer działalności firmy. Moduły odpowiednio   dobrane do wielkości,   stopnia rozwoju oraz potrzeb firmy mogą podążać za zachodzącymi zmianami w różnych obszarach jej działalności.   W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie systemu o kolejne funkcje dzięki odpowiednio dobranym modułom.
Program pracuje w środowisku Microsoft Windows i umożliwia pracę w wersji jednostanowiskowej, jak również w sieci. Kreator baz danych ułatwi rozpoczęcie pracy z programem i konfigurację podstawowych funkcji. Natomiast ergonomiczny i przyjazny interfejs programu został przygotowany tak, aby praca z Comarch ERP OPTIMA była łatwa i intuicyjna.
 
Comarch ERP Optima - Oprogramowanie dla firmComarch ERP Optima (dawniej CDN OPTIMA)   to nowoczesny, wielomodułowy program do zarządzania. Pozwala na prowadzenie firmy zgodnie ze standardami europejskimi. Wyjątkową cechą programu jest jego pełne zintegrowanie - dane wprowadzone do programu poprzez jeden moduł są automatycznie dostępne w pozostałych modułach. Modułowa budowa CDN OPT!MA daje możliwość elastycznego konfigurowania programu do potrzeb firmy. Program ma rozbudowane funkcje analityczne - graficzna prezentacja danych pozwala na szybką ocenę stanu przedsiębiorstwa.
   

Comarch ERP Optima składa się z następujących modułów funkcjonalnych przynależnych do poszczególnych sfer działania przedsiębiorstwa:

Moduły handlowe i magazynowe:

 • Comarch ERP Optima Faktury   - dla firm usługowych bez gospodarki magazynowej
 • Comarch ERP Optima Handel -   sprzedaż,   gospodarka magazynowa i logistyka
 • Comarch ERP Optima Detal – dla punktów sprzedaży detalicznej 
 • Aplikacja Comarch ERP Inwentaryzacja -   wsparcie procesów inwentaryzacji
 • Comarch ERP Optima Kasa Bank – kontrola przepływów pieniężnych
 • Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus – dodatkowo rozliczenia walutowe

Moduły księgowe:

 • Comarch ERP Optima Księga Podatkowa   - rozliczenia książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku
 • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – prowadzenie pełnej księgowości kontowej
 • Comarch ERP Optima Środki Trwałe – ewidencja środków trwałych
 • Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe – wersja systemu dla biur rachunkowych

Moduły kadrowo płacowe:

 • Comarch ERP Optima Płace i Kadry – obsługa działu kadrowo płacowego
 • Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus –dodatkowo struktura wydziałowa 
 • Aplikacja Comarch ERP e-Pracownik – zarządzanie czasem pracy i urlopami

Moduły CRM i serwis

 • Comarch ERP Optima CRM – zarządzanie relacjami z klientami
 • Comarch ERP Optima CRM Plus – dodatkowo   windykacja należności
 • Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów – gromadzenie i katalogowanie dokumentów
 • Comarch ERP Optima Serwis – dla firm usługowych oraz serwisujących towary

Moduły raportów i analiz

 • Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence   - budowanie raportów I analiz na bazie informacji z systemu
 • Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera – wbudowane standardowe raporty

Aplikacje i rozwiązania mobilne

 • Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży – zarządzanie pracownikami mobilnymi
 • Comarch ERP Mobile Sprzedaż – aplikacja dla przedstawicieli handlowych
 • Comarch WMS Magazynier - przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie oraz inwentaryzowanie towarów w jednej aplikacji
 • Comarch WMS Zarządzanie - zarządzania logistyką magazynową firmy.
 • Comarch ERP e-Pracownik - do zarządzania m.in. czasem pracy i urlopami,
 • iBard24 – backup, archiwizacja
 • Comarch ERP Inwentaryzacja – remanent bez   konieczności kupowania drogich kolektorów danych – wystarczy smartfon
 • Mobile Sales Force

 

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl