zmień dział


Czy kasa fiskalna wymaga wykazania w zestawieniu likwidacyjnym?

Czy kasa fiskalna wymaga wykazania w zestawieniu likwidacyjnym?

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.03.23

sprzedawca za ladą z kasą fiskalną

Wiele mówi się i pisze o rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz o towarzyszących tym decyzjom obowiązkach nałożonych na przedsiębiorcę.

Jak natomiast sprawy maja się w sytuacji gdy zamykamy firmę? W jaki sposób należy przeprowadzić remanent likwidacyjny firmy uwzględniając kasę lub drukarkę fiskalną?  Czy  urządzenie   fiskalne jest traktowane jako towar (w tym wypadku jako wyposażenie lub środek trwały) i czy wymaga wykazania w  zestawieniu likwidacyjnym?
 
TAK, zarówno kasa fiskalna jak i drukarka fiskalna musi zostać zawarta w zestawieniu remanentu likwidacyjnego.
 
Na poparcie tego stwierdzenia możemy przywołać Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, który mówi, o tym że towarami są wszystkie rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
 
Dodatkowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21.05.2009 r., nr IBPP1/443-195/09/AW wyraził podobny pogląd, jak i WSA w Krakowie w wyroku z dnia 29.01.2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1070/08.
 
Interpretacje przepisów mówią dosyć jednoznacznie, że podatnik kończący działalność a posiadający kasę lub drukarkę rejestrującą, przy której zakupie skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT, powinien ją umieścić w remanencie likwidacyjnym i opodatkować według stawki podatku VAT 23%.
 
Reasumując.   Przygotowując remanent likwidacyjny firmy powinniśmy wykazać urządzenie fiskalne. Zaś jej wartość, będącą podstawą opodatkowania możesz określić podając bieżącą cenę rynkową urządzenia.
 
W związku z tym, że właściwie nie ma rynku wtórnego, na którym odbywałby się obrót tak szczególnym towarem jak kasy i drukarki rejestrujące jest bardzo trudno ustalić ich wartość rynkową. Aby zatem nie wejść w spór z urzędem skarbowym co do ceny rynkowej wykazanego urządzenia fiskalnego, dobrym rozwiązaniem może być jego odsprzedaż serwisowi fiskalnemu   lub sprzedawcy, którzy mogą być zainteresowani z uwagi na możliwość użycia podzespołów z takich urządzeń w naprawach. Możliwa również jest fizyczna likwidacja, uzasadniona zużyciem technicznym przed formalną likwidacją działalności.
 
Należy także pamiętać, że podobnie jak w przypadku zakupu urządzenia fiskalnego, podlega ono rejestracji w urzędzie skarbowym tak w przypadku likwidacji działalności koniecznie musimy je wyrejestrować kontaktując się w tej sprawie z serwisem, do którego jesteśmy przypisani. Procedurę związaną z wyrejestrowaniem omawiamy w innym miejscu na naszej stronie.
 
 
 
 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu