zmień dział


Jak wymienić papier w kasie lub drukarce fiskalnej?

Jak wymienić papier w kasie lub drukarce fiskalnej?

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2023.01.31

kasa posnet ergo przyciski

Czynność wymiany rolki papieru jest jedną z najczęstszych operacji wykonywanych przez osobę obsługującą drukarkę. Wykonywana niedokładnie bywa częstą przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia. Wskazane jest, aby zapoznać się ze sposobem starannego zakładania nowej rolki papieru. Warto zauważyć, że zastosowanie papieru wątpliwej jakości (np. zbyt cienkiego) może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia fiskalnego, które nie będzie objęte gwarancją. Należy stosować zalecany przez producenta papier, przeznaczony wyłącznie do danego typu kasy fiskalnej.

Jaki papier do kasy fiskalnej wybrać?

Dokumenty typu „Raport fiskalny dobowy”, „Raport fiskalny miesięczny”, „Raport rozliczeniowy” powinny być przechowywane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa. Korzystanie z taniego zamiennika rolki papieru, który nie będzie posiadać odpowiedniej jakości i trwałości, może skutkować zniszczeniem tych dokumentów. W interesie przedsiębiorcy leży stosowanie papieru, na którym wszelkie istotne informacje będą czytelne przez długi czas. Rolki termiczne należy przechowywać w warunkach określonych przez producenta papieru. 

Jeżeli chcesz wiedzieć, jak obsługiwać kasę fiskalną krok po kroku, sprawdź wpis na naszym blogu. 

Jak wymienić rolkę do paragonów w kasie lub drukarce fiskalnej?

To proste! Zapoznaj się ze krótkimi instrukcjami obrazkowymi poniżej. Wybierz producenta, a następnie swój model urządzenia fiskalnego:

DATECS:

KASY FISKALNE

  • Maluch E.KO

   1. Za pomocą dźwigni pokrywy otworzyć pokrywę drukarki
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Usunąć pozostałości po starej rolce papieru – gilzę
   3. Odwinąć około 20 cm nowej rolki papieru i zainstalować ją w komorze papieru zgodnie z rysunkiem – rolka musi rozwijać się od dołu!
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Zamknąć pokrywę papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Oderwać wystający koniec papieru wykorzystując do tego zamontowany w pokrywie ząbkowany nóż odcinający

  • Maluch PLUS

   1. Otworzyć pokrywę drukarki
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Otworzyć mechanizm dociskowy z wałkiem
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Usunąć pozostałości po starych rolkach papieru – gilzy
   4. Odwinąć około 20cm nowych rolek papieru i zainstalować je w komorze papieru, zamknąć mechanizm, dociskowy z wałkiem zgodnie z rysunkiem – rolki muszą się rozwijać od dołu!
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Wystający koniec papieru prawej roli nawinąć na szpulę tak, aby papier nawijał się od góry
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   6. Umieścić szpulę w mechanizmie zwijacza tak jak pokazano na rysunku
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   7. Zamknąć pokrywę papieru
   8. Oderwać wystający koniec lewej rolki papieru wykorzystując do tego ząbkowany, metalowy nóż odcinający

  • Semi E.KO (DP-25)

   1. Otworzyć pokrywę drukarki
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Usunąć pozostałości po starej rolce papieru – gilzę
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Odwinąć około 20cm nowej rolki papieru i zainstalować ją w komorze papieru zgodnie z rysunkiem – rolka musi się rozwijać od dołu!
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Zamknąć pokrywę papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Oderwać wystający koniec papieru wykorzystując do tego zamontowany w pokrywie ząbkowany, metalowy nóż odcinający

  • Semi PLUS

   1. Otworzyć pokrywę papieru.
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Wyjąć szpule rolki kontrolnej kopii paragonów i usunąć pozostałości po starych rolkach papieru – gilzy
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Odwinąć około 20cm nowych rolek papieru i zainstalować je w komorze papieru, zamknąć mechanizm dociskowy zgodnie z rysunkiem – rolki muszą się rozwijać od dołu!
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Wystający koniec papieru prawej roli nawinąć na szpulę tak, aby papier nawijał się od góry
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Umieścić szpulę w mechanizmie zwijacza
   6. Zamknąć pokrywę papieru
   7. Oderwać wystający koniec lewej rolki papieru wykorzystując do tego ząbkowany, metalowy nóż odcinający
   8. Zamknąć pokrywę papieru
   9. Oderwać wystający koniec papieru wykorzystując do tego zamontowany w pokrywie ząbkowany, metalowy nóż odcinający

ELZAB:

• KASY FISKALNE

  • Delta Max E

   1. Pociągnij dźwignię otwierania pokrywy drukarki we wskazanym miejscu i unieś ją do góry
   2. Podnieś dźwignię głowicy termicznej
   3. Usuń z drukarki pozostałości po poprzedniej rolce papieru
   4. Usuń z nowej rolki papieru zewnętrzny zwój z resztkami kleju
   5. Rozwiń nową rolkę papieru i umieść w drukarce zgodnie z rysunkiem
   6. Wsuń początek papieru w szczelinę drukarki
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   7. Opuść dźwignię głowicy termicznej
   8. Wykonaj próbę wysunięcia papieru z drukarki odpowiednim klawiszem na klawiaturze znakowej
   9. Nadmiar wysuniętego papieru oberwij energicznym ruchem na krawędzi głowicy drukarki
   10. Załóż i dociśnij pokrywę drukarki w tylnej części przy zaczepie
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

  • Jota E

   1. Otworzyć pokrywę drukarki
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Włożyć nową rolkę papieru z odwiniętym początkiem
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Zamknąć pokrywę drukarki, oderwać nadmiar papieru na krawędzi szczeliny wyjścia paragonu
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

  • K10

   1. Otwórz pokrywę drukarki pociągając ją we wskazanych miejscach do góry
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Usuń z drukarki pozostałości po poprzedniej rolce papieru
   3. Usuń z nowej rolki papieru zewnętrzny zwój z resztkami kleju
   4. Rozwiń nową rolkę papieru i umieść w drukarce zgodnie z rysunkiem
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Wyprowadź początek papieru na zewnątrz w miejscu szczeliny wyjścia papieru w pokrywie
   6. Zamknij pokrywę drukarki i zatrzaśnij
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   7. Energicznym ruchem oderwij papier na krawędzi szczeliny wyjścia papieru

  • Mini

   1. Otwieranie osłony drukarki
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Usunięcie zużytych rolek papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Przygotowanie nowych rolek papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Zakładanie nowych rolek papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Zakładanie szpulki na kopie paragonów
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   6. Zamknąć osłonę drukarki - kasa gotowa jest do pracy

  • Mini E

   1. Pociągnij dźwignię otwierania pokrywy drukarki we wskazanym miejscu i unieś ją do góry
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Usuń z drukarki pozostałości po poprzedniej rolce papieru
   3. Usuń z nowej rolki papieru zewnętrzny zwój z resztkami kleju
   4. Rozwiń nową rolkę papieru i umieść w drukarce zgodnie z rysunkiem
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Wyprowadź początek papieru na zewnątrz w miejscu szczeliny wyjścia papieru w pokrywie
   6. Zamknij pokrywę drukarki i zatrzaśnij
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   7. Wysuń kilka centymetrów papieru przyciskiem wysunięcia papieru
   8. Energicznym ruchem oderwij papier na krawędzi szczeliny wyjścia papieru

• DRUKARKI FISKALNE

  • Mera FE / Mera TE

   Pojawienie się znacznika końca papieru (barwne plamy na papierze) lub zaświecenie się wskaźnika "Brak papieru" oznacza konieczność wymiany rolki papieru na nową.
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   W tym celu należy:
   a) nacisnąć przycisk 7 otwierania pokrywy i zdjąć pokrywę drukarki,
   b) z rozwijacza wyjąć pozostałą część rolki papieru,
   c) z nowej rolki papieru usunąć zewnętrzny zwój z resztkami kleju,
   d) do rozwijacza włożyć rolkę papieru wyprowadzając początek taśmy papierowej na zewnątrz jak na rysunku i zamknąć pokrywę drukarki,
   e) wysunąć kilka centymetrów papieru klawiszem 5,
   f) obciąć papier klawiszem 6.

  • Mera+

   Pojawienie się znacznika końca papieru (barwne plamy na papierze) lub zaświecenie się wskaźnika "Brak papieru" oznacza konieczność wymiany rolki taśmy papierowej na nową. Poniżej został przedstawiony sposób wymiany rolki papieru w drukarce.
   1. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy drukarki we wskazanym miejscu i unieś ją do góry
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   2. Usuń z drukarki pozostałości po poprzedniej rolce papieru
   3. Usuń z nowej rolki papieru zewnętrzny zwój z resztkami kleju
   4. Rozwiń nową rolkę papieru i umieść w drukarce zgodnie z rysunkiem
   5. Wyprowadź początek papieru na zewnątrz w miejscu szczeliny wyjścia papieru w pokrywie
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   6. Załóż pokrywę drukarki i zatrzaśnij
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

  • Zeta

   Pojawienie się znacznika końca papieru (barwne plamy na papierze) lub zaświecenie się wskaźnika "Brak papieru" oznacza konieczność wymiany rolki taśmy papierowej na nową. W tym celu należy:
   1. Naciśnij pokrywę drukarki we wskazanym miejscu i unieś ją do góry
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   2. Odblokuj głowicę drukarki i usuń pozostałości po poprzedniej rolce papieru, a następnie zablokuj głowicę
   3. Rozwiń nową rolkę papieru i wsuń jej początek w szczelinę pod wałek drukarki, a papier zostanie zaciągnięty
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   4. Załóż pokrywę drukarki i zatrzaśnij
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

NOVITUS:

• KASY FISKALNE

  • Mała Plus / Mała Plus E

   1. Podnieść pokrywę komory mechanizmów drukujących chwytając ją w tylnej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy
   2. Zdjąć szpule nawijania kopii, zsunąć nawinięty na niej papier
   3. Pociągnąć za zatrzask pokrywy mechanizmu drukującego i podnieść pokrywę
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałe po starych papierach gilzy (nałożone na plastikową oś papieru)
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Przygotować nowe rolki poprzez odwinięcie papieru (uwaga na ewentualne pozostałości po kleju, aby po założeniu nie zabrudzić nim głowicy drukarki)
   6. Nałożyć obie rolki papieru na plastikową oś, włożyć obydwie rolki razem do zasobnika papieru (zgodnie z obrazkiem)
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   7. Zatrzasnąć pokrywkę mechanizmu drukującego
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   8. Lewy pasek papieru założyć na szpulę nawijającą kopię (w ośce szpuli znajduje się nacięcie w które należy włożyć koniec papieru, nawinąć jeden obrót papieru)
   9. Szpulę z nawiniętym papierem umieścić na prowadnicach dopasowując koła zębate do siebie
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   10. Zamknąć pokrywę komory mechanizmów drukujących (wprowadzając odpowiednio zaczepy pokrywy zgodnie ze zdjęciem) wyprowadzając taśmę oryginału wydruku (lewą) na zewnątrz
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   11. Skasowąć komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem "C"

  • Nano E

   W kasie zastosowano mechanizm z bardzo prostym montażem papieru.

   W celu wymiany papieru na nowy należy:
   1. Podnieść pokrywę komory mechanizmu drukującego chwytając ją w przedniej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy i wałek mechanizmu drukującego
   2. Wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałe po starych papierach gilzy (nałożone na plastikową oś papieru)
   3. Przygotować nową rolkę poprzez odwinięcie papieru, (uwaga na ewentualne pozostałości po kleju, aby po założeniu nie zabrudzić nim głowicy drukarki)
   4. Włożyć rolkę papieru do zasobnika papieru zatrzasnąć pokrywkę mechanizmu drukującego, tak aby odwinięta część papieru wychodziła na zewnątrz kasy
   5. Skasować komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem "C"

   UWAGA!
   Podczas wymiany papieru należy zwrócić uwagę na stan mechanizmu drukującego: jego sprawność, czy nie jest zanieczyszczony pyłem z papieru. Podczas każdorazowej wymiany papieru należy oczyścić mechanizm drukujący z pyłu za pomocą delikatnego pędzelka czy szczotki, lub przedmuchać sprężonym powietrzem!!!

  • Sento E / Sento LAN E

   W kasie zastosowano mechanizm z bardzo prostym montażem papieru.

   W celu wymiany papieru na nowy należy:
   1. Podnieść pokrywę komory mechanizmu drukującego, chwytając ją po bokach przedniej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy i wałek mechanizmu drukującego
   2. Wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałe po starych papierach gilzy (nałożone na plastikową oś papieru)
   3. Przygotować nową rolkę poprzez odwinięcie papieru, (uwaga na ewentualne pozostałości po kleju, aby po założeniu nie zabrudzić nim głowicy drukarki)
   4. Włożyć rolkę papieru do zasobnika papieru zatrzasnąć pokrywkę mechanizmu drukującego, tak aby odwinięta część papieru wychodziła na zewnątrz kasy
   5. Skasować komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem "C"

   Ponadto, w kasach Sento E i Sento LAN E możliwe jest skorzystanie z takiej możliwości jak podsuwanie/wysuwanie papieru, co można osiągnąć na 2 sposoby: albo poprzez zaprogramowanie tej funkcji na klawiszu funkcyjnym i bezpośrednie skorzystanie z niego w razie potrzeby albo poprzez użycie kombinacji klawiszy "F" i "WYSUW".

   UWAGA!
   Podczas wymiany papieru należy zwrócić uwagę na stan mechanizmu drukującego: jego sprawność, czy nie jest zanieczyszczony pyłem z papieru. Podczas każdorazowej wymiany papieru należy oczyścić mechanizm drukujący z pyłu za pomocą delikatnego pędzelka czy szczotki, lub przedmuchać sprężonym powietrzem!!!

  • Soleo Plus

   1. Podnieść pokrywę komory mechanizmów drukujących chwytając ją w tylnej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Zdjąć szpule nawijania kopii, zsunąć nawinięty na niej papier
   3. Pociągnąć za zatrzask pokrywy mechanizmu drukującego i podnieść pokrywę
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałą po starym papierze rolkę, na której zawinięty był papier
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   5. Przygotować nowe rolki poprzez odwinięcie papieru (uwaga na ewentualne pozostałości po kleju, aby po założeniu nie zabrudzić nim głowicy drukarki)
   6. Włożyć rolkę papieru do zasobnika papieru (zgodnie z obrazkiem)
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   7. Zatrzasnąć pokrywkę mechanizmu drukującego
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   8. To samo zrobić dla drugiej rolki papieru (drugiego mechanizmu) – jeśli również jest wymieniany
   9. Lewy pasek papieru założyć na szpulę nawijającą kopię (w ośce szpuli znajduje się nacięcie w które należy włożyć koniec papieru)
   10. Szpulę z nawiniętym papierem umieścić na prowadnicach
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   10. Zamknąć pokrywę komory mechanizmów drukujących (wprowadzając odpowiednio zaczepy pokrywy zgodnie ze zdjęciem) wyprowadzając taśmę oryginału wydruku (prawą) na zewnątrz
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   11. Skasować komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem "C"

   UWAGA!
   Podczas wymiany papieru należy zwrócić uwagę na stan mechanizmu drukującego: jego sprawność, czy nie jest zanieczyszczony pyłem z papieru. Podczas każdorazowej wymiany papieru należy oczyścić mechanizm drukujący z pyłu za pomocą delikatnego pędzelka czy szczotki, lub przedmuchać sprężonym powietrzem!!!

• DRUKARKI FISKALNE

  • Bono E / Apteka E

   W celu wymiany papieru na nowy, należy:
   1. Nacisnąć przycisk OPEN znajdujący się tuż nad panelem menu i podnieść (od przodu) pokrywę mechanizmu drukującego
   2. Wyciągnąć resztki papieru i usunąć z zagłębienia drukarki pozostałą po starym papierze rolkę na której nawinięty był papier
   3. Przygotować nową rolkę poprzez odwinięcie papieru
   4. Metalową oś przewlec przez szpulę, włożyć papier do gniazda papieru, wsuwając końce osi do prowadnic.
   Papier ma być włożony tak, aby rolka rozwijała się od dołu (powłoka światłoczuła papieru na zewnątrz).
   5. Wolny koniec papieru przeciągnąć do przodu drukarki kładąc go na panelu klawiatury
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   6. Zamknąć pokrywę drukarki, docisnąć jej przód powodując jej zatrzaśnięcie
   7. Naciskając klawisz z symbolem rolki papieru sprawdzić poprawność obiegu papieru w drukarce
   8. Skasować komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem "C"

  • Delio E / Prime E / Apteka E

   Papier w drukarce fiskalnej zużywany jest całkowicie, zbliżanie się do końca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec sygnalizowany jest komunikatem: BRAK PAPIERU na wyświetlaczu obsługi.

   W celu wymiany papieru na nowy należy:
   1. Podnieść (od przodu) i zdjąć pokrywę mechanizmu drukującego
   2. Wyciągnąć resztki papieru i usunąć z zagłębienia drukarki pozostałą po starym papierze rolkę na której nawinięty był papier
   3. Przygotować nową rolkę poprzez odwinięcie papieru, początek odwiniętego papieru wyrównać za pomocą nożyczek lub poprzez jego zagięcie
   4. Wprowadzić taśmę papieru do szczeliny wejścia papieru w drukarce, papier zostanie automatycznie wciągnięty
   5. Naciskając klawisz z symbolem rolki papieru sprawdzić poprawność obiegu papieru w drukarce
   6. Zamknąć pokrywę drukarki przewlekając taśmę paragonową na zewnątrz
   7. Skasować komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem "C"

   Uwaga! W przypadku wymiany papieru w wyłączonej drukarce należy użyć białej dźwigni znajdującej się po prawej stronie mechanizmu drukującego. Dźwignia wciśnięta w dół – zwolniony docisk głowicy do papieru (komunikat „brak papieru” na wyświetlaczu), dźwignia podniesiona do góry – głowica dociska papier, można pracować na drukarce.

  • Deon E

   Papier w drukarce fiskalnej zużywany jest całkowicie, zbliżanie się do końca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec sygnalizowany jest komunikatem: BRAK PAPIERU na wyświetlaczu obsługi.

   W celu wymiany papieru na nowy należy:
   1. Podnieść i zdjąć pokrywę mechanizmu drukującego
   2. Wyciągnąć resztki papieru i usunąć z zagłębienia drukarki pozostałą po starym papierze rolkę na której nawinięty był papier
   3. Przygotować nową rolkę poprzez odwinięcie papieru
   4. Rozwinąć papier układając go płasko nad wylotem papieru i nad wyświetlaczem obsługi w kierunku przodu drukarki
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   5. Zamknąć pokrywę drukarki przytrzaskując wysunięty papier
   6. Oderwać początek papieru aby był on prosty – równo odcięty na nożu drukarki
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   7. Skasować komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem "C"

  • HD E (także wersja apteczna)

   Papier w drukarce fiskalnej zużywany jest całkowicie, zbliżanie się do końca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec sygnalizowany jest komunikatem: BRAK PAPIERU na wyświetlaczu obsługi.
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   W celu wymiany papieru na nowy należy:
   1. Podnieść (od przodu) i zdjąć pokrywę mechanizmu drukującego
   2. Wyciągnąć resztki papieru i usunąć z zagłębienia drukarki pozostałą po starym papierze rolkę na której nawinięty był papier
   3. Przygotować nową rolkę poprzez odwinięcie papieru, ewentualnie usunąć naklejkę zabezpieczającą rolkę
   4. włożyć rolkę papieru do zasobnika, wysunąć kilka cm papieru poza zasobnik i przytrzymując papier zatrzasnąć pokrywę, papier zostanie automatycznie obcięty
   5. Naciskając klawisz z symbolem rolki papieru sprawdzić poprawność obiegu papieru w drukarce
   6. Skasować komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem "C"

   Uwaga! Sposób zmiany papieru na rolkę o szerokości 57 mmm przedstawiono na fotografii poniżej:
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej
   Przegrodę z krańca (prawego brzegu) komory papieru wyjąć a następnie wetknąć w odpowiedni rowek tak aby odmierzyła szerokość 57 mm. Następnie umieścić rolkę w pomniejszony w ten sposób zasobnik papieru.

POSNET:

• KASY FISKALNE

  • BINGO HS EJ / BINGO HS XL EJ

   1. Należy podnieść pokrywę komory papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Podnieść dźwignię mechanizmu dociskającego, a następnie włożyć nową rolkę papieru do komory
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej
   W przypadku kas z mechanizmami termicznymi typu FUJITSU należy podnieść dźwignię, następnie wsunąć papier pod rolką dociskającą
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Docisnąć dźwignię mechanizmu drukującego tak, aby końcówka papieru wystawała poza ząbkowany nóż służący do odrywania wydruków
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Zamknąć pokrywę komory i oderwać wystający nadmiar papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   Kasa jest gotowa do wydruków.

  • Ergo

   1. Otworzyć pokrywę
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Umieścić rolkę w komorze papieru
   Uwaga! Papier należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod rolki!
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Zamknąć pokrywę kasy
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

  • Mobile HS EJ

   1. Podnieść pokrywę komory papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Umieścić rolkę papieru w komorze
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Wysunąć końcówkę papieru na zewnątrz komory i zamknąć pokrywę
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

  • NEO XL

   1. Otworzyć pokrywę mechanizmu drukującego
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Podnieść dźwignię mechanizmu i usunąć papier z poprzedniej rolki, a następnie opuścić dźwignię
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Włożyć nową rolkę papieru, a koniec papieru umieścić między wałkiem a czołem głowicy
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Wysunąć papier używając klawisza [papier], oderwać wysuniętą część papieru i zamknąć pokrywę
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

  • REVO

   1. Nacisnąć przycisk otwierania aż pokrywa odskoczy i otworzyć pokrywę
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   2. Umieścić rolkę w komorze papieru
   Uwaga! Rolki papierowe należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził znad szuplki!
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   3. Wysunąć końcówkę papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   4. Zamknąć pokrywę kasy
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej

   Po zamknięciu pokrywy wyświetlane jest okno do obsługi papieru
   jak wymienić papier w kasie fiskalnej
   Naciskając klawisz STATUS następuje wysuw papieru do chwili puszczenia klawisza.
   Naciskając klawisz MENU następuje obcięcie papieru, okno wyłącza się automatycznie.

   Jeżeli nie ma konieczności obcięcia lub wysuwu papieru okno można zamknąć naciskając klawisze C lub RAZEM. Okno do obsługi papieru można też wywołać z menu kasjera (w trybie sprzedaży klawiszami SHIFT, MENU) wybierając pozycję „Obsługa papieru”.

• DRUKARKI FISKALNE

  • Temo HS FV EJ

   Poniżej przedstawiono procedurę ładowania papieru do pustej drukarki.
   Uwaga! W przypadku wymiany rolek w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o tym, aby z komory papieru drukarki usunąć pustą gilzę po zużytej rolce.

   1. Naciśnij dźwignię a następnie delikatnie podnieś pokrywę komory papieru
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   2. Włóż rolkę papieru do podajnika mechanizmu drukującego
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej
   UWAGA! Stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet przedłuża żywotność mechanizmów drukujących.
   Rolki papierowe należy wkładać do drukarki w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki (zgodnie z poniższym obrazkiem).
   W przypadku niewłaściwej instalacji papieru wydruk będzie niewidoczny.

   3. Załaduj papier do mechanizmu drukującego
   Umieść rolkę w komorze papieru, a końcówkę wyprowadź na zewnątrz, tak aby kilka centymetrów wystawało z obudowy drukarki. Następnie zamknij pokrywę komory papieru.
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   4. Drukarka jest gotowa do pracy
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

  • Thermal FV EJ

   Poniżej przedstawiono procedurę ładowania papieru do pustej drukarki.
   W przypadku wymiany rolki w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o tym, aby z komory papieru drukarki usunąć pustą gilzę po zużytej rolce.

   1. Podnieś pokrywę komory papieru
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   2. Włóż rolkę papieru do podajnika mechanizmu drukującego
   Uwaga: Rolki papierowe należy wkładać do drukarki w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki (zgodnie z poniższym obrazkiem).
   W przypadku niewłaściwej instalacji papieru wydruk będzie niewidoczny.
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   3. Załaduj papier do mechanizmu drukującego
   Umieść rolkę w komorze papieru, a końcówkę papieru wprowadź do szczeliny mechanizmu drukującego. Następnie naciśnij klawisz z symbolem strzałki do góry (WYSUW ORYGINAŁU) na panelu sterowania drukarki, w celu załadowania papieru do mechanizmu drukującego.
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   W razie potrzeby odwiń dłuższy odcinek papieru przy pomocy klawisza z symbolem strzałki do góry (WYSUW ORYGINAŁU), aby jego kilka centymetrów wystawało z obudowy drukarki. Załóż pokrywę komory papieru.
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej
   Drukarka jest gotowa do pracy

  • Thermal HD / Thermal XL

   Poniżej przedstawiono procedurę ładowania papieru do pustej drukarki.
   Uwaga! W przypadku wymiany rolek w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o tym, aby z komory papieru drukarki usunąć pustą gilzę po zużytej rolce.
   Stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet przedłuża żywotność mechanizmów drukujących. Rolki papierowe należy wkładać do drukarki w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki (zgodnie z rysunkami). W przypadku niewłaściwej instalacji papieru wydruk będzie niewidoczny.

   1. Nacisnąć przycisk otwierania, tak aby pokrywa odskoczyła i otworzyć pokrywę
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   2. Umieścić rolkę w komorze papieru
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   3. Wysunąć końcówkę papieru
   Końcówkę papieru należy wysunąć tak, aby jej kilka centymetrów wystawało z obudowy drukarki
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   4. Zamknąć pokrywę drukarki
   W razie potrzeby należy wysunąć dłuższy odcinek papieru klawiszem z symbolem strzałka do góry
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   Drukarka jest gotowa do pracy.

  • TRIO

   Poniżej przedstawiono procedurę ładowania papieru do pustej drukarki.
   Uwaga! W przypadku wymiany rolek w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o tym, aby z komory papieru drukarki usunąć pustą gilzę po zużytej rolce.
   Stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet przedłuża żywotność mechanizmów drukujących. Rolki papierowe należy wkładać do drukarki w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki (zgodnie z rysunkami). W przypadku niewłaściwej instalacji papieru wydruk będzie niewidoczny.

   1. Należy otworzyć pokrywę komory papieru, naciskając przycisk otwarcia pokrywy
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   2. Włożyć rolkę papieru do podajnika mechanizmu drukującego
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   3. Wysunąć końcówkę papieru
   Należy umieścić rolkę w komorze, a końcówkę papieru wysunąć tak, aby kilka centymetrów wystawało z obudowy drukarki
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   4. Zamknąć pokrywę drukarki
   W razie potrzeby należy odwinąć dłuższy odcinek papieru klawiszem z symbolem strzałki do góry i założyć pokrywę komory papieru
   jak wymienić papier w drukarce fiskalnej

   Drukarka jest gotowa do pracy.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu