zmień dział


Nowe przepisy ws. stosowania kas fiskalnych

Nowe przepisy ws. stosowania kas fiskalnych

Data:

Rezygnacja z kasy fiskalnejRezygnacja z kasy fiskalnej? Już niedługo może to być możliwe dla wielu przedsiębiorców. Ma to związek z kolejną zmianą przepisów, które muszą dostosować się do wymagań unijnych.

Wspólna Taryfa Celna to połączone systemy klasyfikacji towarów oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, które ma obowiązywać na całym obszarze Unii Europejskiej. W swoim założeniu ma pozwolić na klasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, ale żeby sprawnie funkcjonowała wymaga dostosowania krajowych przepisów do jej wymagań.

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Wiadomo natomiast, że musi się ono ukazać do końca roku, gdyż Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w obecnej formie może funkcjonować do 31 grudnia 2020 roku. Co istotne, w rozporządzeniu zostaną uregulowane zasady dotyczące zwolnienia podatków z obowiązku stosowania kas fiskalnych. 
 
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych będzie od 1 stycznia 2021 dotyczyć również:
 
  • Usług związanych z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych
  • Usług pocztowych i kurierskich 
  • Usług finansowych i ubezpieczeniowych
  • Usług archiwów publicznych (gromadzenie, katalogowanie, ochrona i odzyskiwanie zbiorów), włączając usługi archiwów historycznych, archiwów i kartotek rządowych, łącznie z usługami archiwów elektronicznych
  • Dostawy produktów rolnych dokonywane przez rolników ryczałtowych korzystających ze zwolnienia
  • Dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.
 
Pozostałe podmioty zwolnione na podstawie „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących” pozostają bez zmian. 
 
Kontakt do nas:

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu