zmień dział


Przegląd kasy fiskalnej - podstawowe informacje

Przegląd kasy fiskalnej - podstawowe informacje

Data: Tuesday, January 31, 2017

  1. Przegląd kasy fiskalnej - podstawowe informacje

przegląd kasy fiskalnejPrzegląd kasy fiskalnej - podstawowe informacje


Faktem jest, że kasa fiskalna we własnej działalności gospodarczej stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania firmy. Ponieważ, umożliwia właściwe zliczanie osiąganych przychodów, do prowadzenia ewidencji poprzez kasy fiskalne zobowiązani są podatnicy, niezależnie od rodzaju posiadanej działalności.
Obowiązek dokonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych wynika z art. 111 ust. 3a pkt.4 i 11 ustawy na temat podatku VAT. Zgodnie z prawem, każdy przedsiębiorca powinien dokonać przeglądu technicznego kasy oraz poddać serwisowi urządzenia rejestrujące transakcje, które raz zostały utracone, a następnie odzyskane. Od 1 grudnia 2008 roku obowiązkowy przegląd techniczny obowiązuje co 24 miesiące (wcześniej co 12), natomiast w przypadku firm przewozowych nie rzadziej niż co 25 miesięcy.
Kasę rejestrującą powinny posiadać wszystkie firmy dystrybuujące towary i usługi klientom detalicznym (osobom nie prowadzącym własnej działalności) oraz rolnikom ryczałtowym. Najważniejsze zasady w kwestii prowadzenia ewidencji określa rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. Uwzględnione zostały również wyjątki od reguły, w których przedsiębiorca nie musi posiadać kasy fiskalnej. Kryterium na podstawie którego, można ubiegać się o zwolnienie z obowiązku, stanowi wysokość osiąganych obrotów (firmy u których, sprzedaż detaliczna jest nie wyższa niż 20 tys. zł po odliczeniu podatku VAT), a także firmy, u których zapłata w całości następuje poprzez pocztę lub bank na konto podatnika. Prowadzona ewidencja i dokumentacja powinny jednak, jednoznacznie wskazywać na to, jakiego towaru / usługi dotyczyła zapłata. Dobrze wiedzieć, że brak kasy fiskalnej lub terminowego dokonania przeglądu wiąże się z sankcjami karnymi, ujętymi jako brak lub nieprawidłowe prowadzenie księgi. Aby pamiętać o terminowym dokonaniu przeglądu i narażać się na poniesienie dodatkowych kosztów finansowych, na kasach fiskalnych umieszczane są specjalne nalepki, przypominające o terminie następnej obowiązkowej kontroli. Poza tym, większość kas informuje systemowo o obowiązku odpowiednim komunikatem tuż przed rutynową kontrolą.


Przeglądu technicznego kasy fiskalnej można dokonywać również, w ostępach 12-miesięcznych. Wbrew pozorom, jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie - tańsze, szybsze i przedłużające żywotność kasy fiskalnej. Niektórzy producenci, przedłużają nawet czas trwania gwarancji urządzenia, jeśli, przedsiębiorca zobowiąże się wykonywać przeglądy częściej. Każda kontrola serwisowa wiąże się ze sprawdzeniem, czy w trakcie jej eksploatacji nie zostały zaburzone funkcje umożliwiające prawidłowe prowadzenie ewidencji, czy też nie zostały wprowadzone żadne niekorzystne zmiany z wiedzą lub bez, przedsiębiorcy. Postępowanie ma więc, na celu ochronę najważniejszych danych przed nieoczekiwanym atakiem ze strony osób trzecich, przed próbą zafałszowania nielegalnych transakcji i innych tym podobnych zjawisk. Znane są przypadki, gdzie nieuczciwi niedowartościowani pracownicy bądź osoby trzecie, nasłane przez konkurencję, celowo wprowadzali nowe dane bądź modyfikowali stare, w celu zakłócenia poprawnej działalności firmy. Kasa fiskalna, jest jednak, bardzo czułym urządzeniem, które zapisuje na dysku wszystkie ludzkie ingerencje do początkowo wprowadzonych informacji. Właśnie dlatego, bez udziału wykwalifikowanego serwisanta, nie wolno samemu dokonywać żadnych zmian w urządzeniu! Nawet, gdy pamięć kasy rejestrującej zostanie już wyczerpana, należy czym szybciej powiadomić o incydencie serwis i Urząd Skarbowy. Wówczas, ustala się termin dokonania odczytu pamięci, w którym biorą udział 3 wymienione strony. Konieczna jest też wymiana modułu pamięciowego.

Zastosowane terminy przeglądów kas fiskalnych nie różnią się od tych, których należy dokonywać przy legalizacjach bądź kontrolach innych przyrządów pomiarowych. Dobrze wiedzieć, że o terminie kontroli powinien pamiętać podatnik, a nie serwis! Zawsze konieczne jest także, posiadanie książki serwisowej kasy rejestrującej, do której wpisywane są wszystkie ingerencje ze strony serwisu. Nie można jej zniszczyć, ani zagubić! Stanowi ona bowiem, dokument poświadczający prawdziwość zapisanych danych oraz dodatkowe zalecenia poza kontrolne.

 


Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

Dodane przez Przemysław Mirek

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu