zmień dział
InsERT Rachmistrz Nexo PRO - Program do księgowości

InsERT Rachmistrz Nexo PRO - Program do księgowości

InsERT Rachmistrz Nexo PRO charakterystykaInsERT Rachmistrz Nexo PRO - Program do księgowości

Rachmistrz nexo PRO jest oprogramowaniem dedykowanym dla tych, którzy oczekują uproszczonej księgowości i rozliczają się w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz nexo PRO znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.

Rachmistrz nexo PRO to rozszerzona o nowsze funkcjonalności wersja programu Rachmistrz nexo, która dzięki swojej elastyczności może zostać lepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb konkretnych użytkowników. Rachmistrz nexo PRO posiada zestaw wszystkich funkcjonalności standardowego systemu, czyli pozwala na generowanie indywidualnych raportów oraz wydruków, dowolnie opisywać zdarzenia gospodarcze, analizować zapisy według różnych kryteriów przy użyciu pól własnych. Ten funkcjonalny system umożliwia rozliczanie rozrachunków w systemie ratalnym lub ewidencjonować według własnych typów. Rachmistrz nexo PRO pozwala realizować własne rozwiązania za pomocą punktów rozszerzeń i Sfery dedykowanej do tego oprogramowania.

Rachmistrz nexo PRO jest jednym z elementów wchodzących w skład InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, obejmującego również: system obsługujący sprzedaż i gospodarkę magazynową Subiekt nexo PRO, system finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO, system dedykowany oddziałom   kadrowo-płacowym Gratyfikant nexo PRO oraz oprogramowanie służące do zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo PRO.

Wśród podstawowych funkcjonalności programu Rachmistrz nexo PRO:

 • Możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencjonowania podatku z ryczałtu, program ten gwarantuje płynne przejście między różnymi formami księgowości);
 • Ewidencjonowanie i prowadzenie rozliczeń ewidencji VAT zarówno zakupów, jak i sprzedaży (również marży), opcja rozliczania za pomocą metody kasowej oraz korygowania VAT w przypadku nieterminowych płatności (także z możliwością importu danych z pliku JPK_V7 ze wcześniejszymi wersjami),
 • Możliwość ewidencjonowania środków trwałych wszystkich wartości niematerialnych i prawnych, przez co rozumiemy na przykład naliczenia i dekretację amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • Prowadzenie podstawowe obsługi systemu wynagrodzeń, czyli ewidencjonowanie osobowe, umowy cywilnoprawne oraz w przypadku umów o pracę;
 • Oprogramowanie dysponuje zaawansowanych systemem rozliczeń właścicielskich, rozpoczynając do składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencje przychodów z innych źródeł, na odliczeniach i obniżkach podatku powiązanych z ulgami (także w przypadku przekazania darowizny na walkę z COVID-19).
 • Program umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczeń prywatnych pojazdów, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej, oraz pojazdów służbowych, które obejmuje pełne, lub częściowe odliczenie podatku VAT;
 • System oferuje pełną obsługę własnych dokumentów podmiotów, które dotyczą tych operacji, jakie zachodzą wewnątrz firmy będących dowodami wewnętrznymi;
 • Program obsługuje zarówno gotówkowe, jak i bezgotówkowe operacje kasowe;
 • System umożliwia wykonanie wszystkich operacji związanych z obsługą rachunków bankowych takie jak polecenia wykonania przelewu standardowego, tego ze składkami ZUS oraz opłat podatkowych, dokonywanych przy użyciu bankowości elektronicznej, zarówno tej online, jak i offline;
 • Program pozwala na ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków, jest w pełni kompatybilny z zapisami księgowymi KPiR, EP i VAT;
 • Możliwość wystawiania i wydrukowania wszystkich deklaracji skarbowych, składanych w celu rozliczenia podatku dochodowego wspólników i pracowników, również podatku VAT;
 • System posiada funkcję, która wystawia deklaracje dla ZUS – RCA, RZA, DRA oraz wyeksportowanie ich do programu Płatnik;
 • Automatyczny moduł dekretacji do KPiR albo EP, rejestrów VAT, odbywający się przy wykorzystaniu definiowalnych schematów;
 • Oprogramowanie jest kompatybilne z systemem sprzedaży Subiekt nexo i Subiekt 123;
 • wspieranie przygotowania i wysyłki pliku JPK_V7;
 • generowanie plików na potrzeby kontroli poprawności pliku JPK (księgi i dowody księgowe);
 • uruchomienie wsparcia procedury centralnego rozliczania VAT (z wykorzystaniem jednostki centralnej i jednostek podrzędnych)
 • analiza kontrahentów przy pomocy danych GUS, MF, VIES, Białej Listy Podatników i rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • wykorzystywanie wbudowanego klienta poczty i SMS do komunikacji z klientami i pracownikami;
 • Program może być wykorzystany do pracy na jednym stanowisku, jak i stanowić narzędzie pracy sieciowej.

Dodatkowe rozwiązania, jakimi charakteryzuje się wersja PRO:

 • Oprogramowanie ma rozszerzenie - Sfera dla Rachmistrza nexo, którego instalacja umożliwia tworzenie i wdrażanie swoich indywidualnych rozwiązań;
 • Opcja definiowalnych transakcji VAT;
 • Program pozwala na wykorzystywanie własnych, definiowalnych ręcznie typów amortyzacji;
 • System wyposażony jest w funkcjonalne narzędzie dedykowane do kontroli pracy kasjera, w przypadku, którego, w momencie zamykania sesji sprawdzana jest zgodność operacji rejestrowanych ze stanem środków pieniężnych;
 • Program ten posiada funkcję definiowalnych rodzajów rozrachunków;
 • Rozrachunki mogą zostać podzielone na raty, ich ilość może być dowolna, a termin spłaty każdej z nich ściśle określony;
 • System pozwala na prowadzenie ewidencji wszystkich sesji rozliczeniowych, która odbywa się z automatu w trakcie dokonywania rozliczenia;
 • Opcja rozliczeń w wielu walutach, również z możliwością rozliczenia jednego dokumentu w kilku innych walutach;
 • Opcja kompensat wielowalutowych;
 • Program posiada rozbudowane schematy dekretacji, których generowanie jest uwarunkowane od dowolnej cechy dokumentu źródłowego, jaka zostanie wskazana przez użytkownika;
 • Opcja prowadzenia ewidencji zapisów w KPiR i EP, przy uwzględnieniu korekty uzyskania przychodu, jakie wynikają z odliczeń, które przypadają w całości na wspólnika;
 • System posiada pola i słowniki własne, w których można opisać obiekty umieszczone i zapisane w programie, elementy te umożliwiają przeanalizowanie danych wg indywidualnych kryteriów, które mogą być użyte w warunkowych schematach dekretacji;
 • Użytkownik może określić własne raporty, wyeksportować je do innych programów InsERT nexo oraz wydrukować;
 • Możliwość śledzenia działań w systemie, wykonywanych przez poszczególnych użytkowników (pełny ślad rewizyjny);
 • System posiada kilka dostępnych rozszerzeń, które umożliwiają zwiększenie funkcjonalności i tym samym szersze zastosowanie.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl