zmień dział
InsERT Rewizor Nexo PRO -Program do pełnej księgowości

InsERT Rewizor Nexo PRO -Program do pełnej księgowości

InsERT Rewizor nexo PRO do prowadzenia pełnej księgowościInsERT Rewizor nexo PRO - Program do pełnej księgowości

Rewizor nexo PRO to innowacyjny program do prowadzenia pełnej księgowości w firmach średnich jak i małych. Idealnie sprawdza się także w biurach rachunkowych.

 
Rewizor nexo PRO jest ulepszoną wersją  Rewizora nexo, stworzoną dla tych, którzy potrzebują prostego, elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Poza pełną funkcjonalnością standardowego programu posiada wiele dodatkowych zastosowań. Umożliwia m.in. wykorzystywanie wielopoziomowych kont kartotekowych, tworzenie raportów i wydruków, na własny sposób notować zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), realizować analizy zapisów według zróżnicowanych cech za pomocą tzw. Pola własne, czy też rozliczać rozrachunki ratalne lub ewidencjonować je według własnych typów.
Dzięki tzw. Punktom rozszerzeń i Sferę dla Rewizora możliwe jest przeprowadzenie indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb firmy.
 
Rewizor nexo PRO jest częścią  InsERT nexo  PRO – złożonego pakietu, w którego skład wchodzą również:  Subiekt nexo PRO  – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej,  Rachmistrz nexo PRO  – program do prowadzenia uproszczonej księgowości,  Gratyfikant nexo PRO  – system kadrowo-płacowy oraz  Gestor nexo PRO  – system zarządzania relacjami z klientami.
 

Zastosowania dla Rewizora nexo PRO

 • prosta zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: założenie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. Miesiąca”;
 • elastyczne nadzorowanie i zarządzanie planami kont: możliwość tworzenia wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, zautomatyzowana kreacji kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany;
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych)   oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • gotowość na obsługiwanie plików JPK_VAT i wysyłanie ich do MF;
 • wspieranie procedury rozliczania centralnego VAT. Dotyczy struktur, gdzie rozliczenia są dokonywane przez jednostkę centralną, a ewidencja jest prowadzona w podległych jej jednostkach;
 • możliwość badania kontrahentów przy pomocy GUS, MF, a także bazy VIES oraz z zastosowaniem rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikowanie się z pracownikami i kontrahentami z wykorzystaniem wbudowanej poczty, a także SMS;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO programu Rewizor:

 • sfera dla Rewizora – możliwość umieszczania własnych projektów;
 • kreacja wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont;
 • filtrowane kartoteki księgowe;
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie przepływów pieniężnych na kontach walutowych;
 • sesje kasowe – funkcja do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji program sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne rodzaje rozrachunków;
 • ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego; 
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).

 

 

Więcej informacji:

tel.  (12) 656-51-58  lub e-mail:  sprzedaz@escsa.pl