zmień dział

System ERP

System ERP

Available languages:

ERP

Bardzo często zdarza się, że kluczowe informacje firmowe są rozproszone w kilku, a nawet kilkunastu bazach danych lub programach. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, kiedy dane o stanach magazynowych znajdowały się w jednym programie, informacje przekazywane od handlowców w innej bazie danych, a niezbędne informacje o klientach w zupełnie innym programie. W takim przypadku naprzeciw wychodzi system ERP. 

Co to jest system ERP?

Zadaniem systemu typu ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa - enterprise resource planning) jest integracja różnych funkcji i działów w organizacji. Pod względem operacyjnym polega to na korzystaniu ze wspólnych danych przez różne funkcjonalności lub moduły systemu informatycznego. Dzięki pracy na wspólnej bazie danych w ramach jednego systemu ERP, pracownicy z różnych działów przedsiębiorstwa mają zawsze dostęp do aktualnych i poprawnych informacji. Chociaż dostęp do kluczowych informacji o firmie w programie typu ERP jest prosty, warto zwrócić uwagę, że w systemach ERP wymaga się od użytkownika autoryzacji dostępu. To bardzo pomocne w kontrolowaniu dostępu do informacji poszczególnych pracowników - jego zakres będzie uzależniony od stanowiska danej osoby w firmie. 

Czy idealny system ERP istnieje?

Najczęściej programy klasy ERP umożliwiają firmom lub organizacjom powiązanie kilku podstawowych obszarów działalności takich jak księgowość, kadry-płace,   sprzedaż, gospodarka magazynowa i CRM w jednym spójnym systemie. W wersjach rozbudowanych możemy mieć również zarządzanie usługami, produkcją lub logistyką. Zazwyczaj na specjalne zamówienie można wdrożyć szereg funkcji uzupełniających tworzonych na specyficzne potrzeby danej organizacji. Warto pamiętać, że nawet najmniejsza firma będzie pracować dużo efektywniej po wdrożeniu systemu ERP. Modułowa budowa programów klasy ERP pozwala na ich późniejszą rozbudowę w miarę rosnących potrzeb rozwijającego się przedsiębiorstwa. 

 

Systemy ERP dopasowane do Twoich potrzeb

W naszej ofercie posiadamy kilka systemów spełniających kryteria powyższego opisu.

Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima  - program do zarządzania i księgowości dla małych, średnich firm i biur rachunkowych. Dowiedz się więcej...

 

 

 

   

enova365 System ERPenova365 System ERP  - Zintegrowany, wielomodułowy program typu ERP.  Dowiedz się więcej...

 

 

 

 

Comarch ERP XLComarch ERP XL - Zintegrowany system informatyczny ERP, który charakteryzuje budową modułową. Dowiedz się więcej...

 

 

 

   

BILANSBILANS  - zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem dla średnich i dużych przedsiębiorstw.  Dowiedz się więcej...