zmień dział
VAT 23% - analiza problemu

VAT 23% - analiza problemu

Stawka VAT 23% - analiza problemu


Informacje o zmianach stawek VAT w urządzeniach fiskalnych na stronie www.fiskasy.pl

Poniżej publikujemy artykuł firmy Bilans-JR na temat zmian  VAT-u od 1 stycznia 2011 roku w programie Bilans.

 

Pojawienie się nowych stawek podatku VAT 23%, 8% i 5% jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla firm informatycznych piszących systemy obsługi firm, jak i dla samych przedsiębiorców, którzy z jednej strony muszą zadbać o aktualizacje lub zakup odpowiedniego oprogramowania, a z drugiej strony przystosować politykę cenową firmy do nowych wymogów fiskalnych.
Ktoś kto twierdzi, że zmiana stawki podatku VAT sprowadza się do czystego zabiegu zmiany parametrów w systemie informatycznym jest zwykłym ignorantem. Poniżej przedstawiamy dogłębne przemyślenia pracowników informatycznej firmy Bilans JR – producenta Zintegrowanego Systemu Zarządzania Firmą „Bilans”. Nasi pracownicy na bieżąco obsługują kontrahentów o różnorodnym profilu działania.
Jednocześnie informujemy, że celem artykułu jest określenie działań jakie należy przedsięwziąć, aby przystosować system informatyczny do zmiany ustawy o podatku VAT w roku 2011.


Zmiana stawek podatku VAT na kartotekach towarowych

Najprostszą sprawą wydaje się sama zmiana stawek podatku VAT na kartotekach towarów, materiałów i usług. Automatyczne przepisanie stawek podatku VAT 22% na 23%, 7% na 8% oraz 3% na 5% wydaje się prostym zabiegiem informatycznym. System „Bilans” ma już wbudowaną procedurę SQL oraz usługę, która o odpowiedniej godzinie np. 24 dnia 31 grudnia 2010 roku uruchomi wspomnianą procedurę, a ta przepisze wszystkie stawki towarowe wg wspomnianego klucza. W ten sposób towary i usługi sprzedawane po północy 1 stycznia 2012 roku będą miały naliczony nowy wyższy podatek VAT.
Jednakże jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Rząd zapowiedział, że pewne towary zostaną przesunięte z 7% na 23%, a stawka na nisko przetworzoną żywność zostanie obniżona z 7% na 5% . System Bilans rozwiązuje ten problem poprzez założenie odpowiednich grup towarowych. Jest to możliwe dzięki temu, że każdą kartotekę w systemie (towary, kontrahenci, pracownicy itp.) można przydzielać do różnych grup będących elementami zdefiniowanego podziału. Ilość takich podziałów jest w systemie „Bilans” nieograniczona, stąd można założyć nowy podział o symbolu „ZMIANA VAT” z następującymi grupami : „07->23”, „07->05” itp. które to grupy będą wskazywały procedurze SQL jaką stawkę VAT przydzielić konkretnej kartotece towarowej lub usługowej. Zatem mamy 4 miesiące czasu na przydzielenie właściwych kartotek do grup towarowych.


Polityka cenowa

W przypadku, gdy kontrahent prowadzi sprzedaż detaliczną, może prowadzić politykę cenową polegającą na odpowiednim doborze końcówki ceny. Dla przykładu zamiast sprzedawać coś po 3 zł. woli sprzedawać za kwotę 2.99 lub 2.98 zł. Jedną z metod, aby dobrze zaktualizować ceny brutto na kartotekach jest umieszczenie odpowiedniej procedury SQL, która zostanie automatycznie uruchomiona przez usługę w odpowiednim czasie np. tuż po wykonaniu aktualizacji stawek VAT na kartotekach towarowych. W procedurze takiej będzie zaszyty odpowiedni algorytm, określony przez kontrahenta, a zaimplementowany przez pracowników firmy „Bilans”. To samo dotyczy cenników, które bez ograniczeń można tworzyć w systemie „Bilans” dla poszczególnych kontrahentów lub grup kontrahentów na konkretne towary i usługi lub ich grupy.


Realizacja zamówień na przełomie roku

Odbiorcy, którzy zamówią towar przed końcem roku mogą oczekiwać, że ceny towarów nie zmienią się w momencie dostawy. Z drugiej strony dostawa przed końcem roku może nie być możliwa z przyczyn logistycznych, np. zamówienie potrzebnego towaru lub jego wyprodukowanie trwa w czasie i może przekroczyć dzień zmiany stawki VAT. W takim wypadku są możliwe wielorakie działania:

  • Zamówione partie towarowe zostaną zwyczajnie obarczone większą stawką VAT, a co za tym idzie, wzrośnie wartość brutto zamówionych partii i w konsekwencji wartość brutto całej faktury
  • Wartość brutto zamówionych partii towarowych zostanie utrzymana na niezmienionym poziomie, a automatycznie zostanie przeliczona (obniżona) wartość netto sprzedawanych partii towarowych
  • Wartość poszczególnych partii towarowych zostanie indywidualnie ustalona przez kontrahenta
  • Partia na zamówieniu może zostać anulowana (w domyśle będzie składane nowe zamówienie).

Jak w praktyce realizuje to system „Bilans”? W pierwszej kolejności kontrahent określa, które działanie traktuje jako domyślne. Teraz na pozostałych zamówieniach lub poszczególnych partiach na zamówieniach (opcjonalnie w zależności od potrzeb) kontrahent określa poprzez wypełnienie odpowiedniej cechy – dodatkowego pola w bazie danych – jak powinien postąpić automat przeliczający wartości tych partii. System „Bilans” umożliwia dopisywanie dowolnej ilości dodatkowych pól do każdego zapisu w bazie danych dzięki czemu możliwa jest realizacja powyższej procedury. W odpowiedniej chwili zostanie automatycznie uruchomiona procedura SQL która przeliczy wszystkie zamówienia wg wskazówek zawartych w tych dodatkowych polach.


Korekty faktur po Nowym Roku

Jak łatwo zauważyć - po Nowym Roku będziemy mieć do czynienia zarówno z korektami faktur dotyczących starego 2010 roku jak i roku 2011. Korekty faktur z roku 2010 będą mieć stare stawki VAT, te dotyczące faktur wystawionych po Nowym Roku – nowe.
System „Bilans” pobiera stawki VAT dla korekt bezpośrednio z partii korygowanej dokumentu podstawowego na których stawki VAT są także przechowywane. Cóż – już przy tworzeniu założeń systemu „Bilans” w 1995 roku przewidzieliśmy możliwość zmiany stawek VAT przez ustawodawcę.


Wydruki faktur i korekt faktur

Jeśli chodzi o wydruk faktur VAT to poza zmianą stawek VAT niewiele się zmienia. Natomiast w przypadku korekt faktur VAT wydruki będą zawierały albo stare albo nowe stawki VAT. System „Bilans” pobiera do wydruku tylko stawki VAT, które występują na konkretnym dokumencie. Stąd długość wydruku jest dynamiczna w zależności od ilości różnych stawek VAT występujących na danym dokumencie.


Rejestr VAT

Jak wynika z poprzednich paragrafów, rejestr VAT w nowym roku może zawierać nawet 8 różnych stawek VAT: 23%, 22%, 8%, 7%, 5%, 3%, 0% oraz ZW – towary zwolnione z podatku VAT. Stąd w systemie „Bilans” stworzyliśmy dynamiczne rejestry VAT. W każdym dzienniku – rejestrze VAT najpierw tworzymy pola tylko tych stawek VAT, które występują przynajmniej w jednym dokumencie dla danego rejestru VAT. Następnie stworzyliśmy mechanizm dynamicznego drukowania tabel wg aktualnie wyświetlonych kolumn oraz ich dynamicznego sumowania.


Deklaracja VAT 7

Po ogłoszeniu ustawy o zmianie stawek VAT zostanie sporządzony nowy wzorzec deklaracji VAT 7. Z pewnością będzie to bardziej skomplikowana deklaracja, niż obecnie obowiązująca. Czekamy na wzorzec. Pesymistycznie na podstawie doświadczenia przygotowujemy się na to, że wzorzec zostanie opublikowany w ostatnim momencie przed 25 lutego 2011 roku.


Księgowanie dokumentów

Niektórzy księgowi rozbijają podatek VAT zarówno naliczony jak i należny na poszczególne stawki VAT. W takim wypadku należy: po pierwsze rozszerzyć plan kont o dodatkowe konta stawek VAT, a po drugie zaktualizować wszystkie wzorce automatycznych dekretacji dokumentów.


Analizy, raporty i zestawienia

Należy przeglądnąć uważnie wszystkie raporty i zestawienia dostępne dla kontrahenta pod kątem występowania w nich wartości podatku VAT dla poszczególnych stawek tak dla sprzedaży i zakupu i wprowadzić potrzebne zmiany.


Urządzenia fiskalne

Po pierwsze urządzenia fiskalne nie tolerują zmian stawek VAT poszczególnych towarów. Po drugie, zmiana stawek VAT na urządzeniu fiskalnym wymaga osobistej interwencji serwisanta kas lub drukarek fiskalnych. Firma „Bilans” rozwiązała ten problem chyba najbardziej bezboleśnie. Po pierwsze do nazw towarów na ostatnim miejscu jest dodawana literka unikalna dla stawki VAT, np. 22% to literka A, 7% to literka B itd. Zmiana stawki VAT powoduje automatyczna zmianę nazwy wyświetlanej na paragonie np. zamiast MĄKA_A może być MĄKA_B itp. Teraz możemy dowolnym momencie dopisać dodatkowe stawki VAT np. D-23%, E-8%, F-5% o ile urządzenie fiskalne dopuszcza odpowiednia ilość stawek VAT. Zazwyczaj albo urządzenia mają wystarczającą ilość dopuszczalnych stawek VAT, albo ilość stawek VAT występująca w sprzedaży konkretnej firmy jest ograniczona np. do 22% i do 7%. Wtedy na przełomie roku po zmianie stawek VAT na kartotekach towarowych system „Bilans” automatycznie wyśle zamiast towaru RURA_A ze stawką 22% towar RURA_D ze stawką 23% i cały problem jest rozwiązany bez stresu już teraz. Potem – w spokojniejszym okresie - ponownie można przeprogramować kasy fiskalne na stawkę A-23%, B-8% itd. Przecież zbliża się rok 2012 i należy się przygotować do nowych stawek 24%, 9%, 6%...
Jedyne pocieszenie, że z systemem „Bilans” będzie to łatwiejsze.


Zespół Informatyków Firmy Bilans JR.

Więcej informacji:

 

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl