zmień dział


Zerowy VAT na żywność. Jak szybko wprowadzić zmianę na urządzeniach fiskalnych.

Zerowy VAT na żywność. Jak szybko wprowadzić zmianę na urządzeniach fiskalnych.

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.08.24

  1. Dla kogo Tarcza Antyinflacyjna? 
  2. Obniżona stawka VAT - zerowy VAT na żywność.
  3. Wykaz produktów z 0% VAT.
  4. Obowiązki przedsiębiorcy.
  5. Jak zmienić stawkę VAT w urządzeniu fiskalnym?
  6. Skorzystaj z serwisu - zarezerwuj termin zmiany VAT na Twojej kasie fiskalnej. 

Obraz przedstawiąjacy zerowy VAT na żywność. Zmiana na kasie fiskalnej

0 vat fiskalne

 

 

 

 

Z uchwalonej 13 stycznia noweli ustawy o VAT wynika że już od 1 lutego 2022 roku spadną stawki VAT na wybrane produkty, co wiąże się z aktualizacją urządzeń fiskalnych.  Ustawa przewiduje że obniżone stawki VAT będą obowiązywały do 31 lipca 2022 roku. 

Zanim przejdziemy do szczegółów związanych z przeprogramowaniem stawki VAT na kasie fiskalnej, najpierw kilka słów o Tarczy Antyinflacyjnej.

Dla kogo Tarcza Antyinflacyjna? 

Zgodnie z deklaracją rządu projekt ma na celu obniżenie inflacji, walkę z drożyzną w sklepach, a przede wszystkim, cytując premiera Mateusza Morawieckiego - ,,zostawienie w portfelach Polaków jak najwięcej pieniędzy", głównie za sprawą 0 proc. VATu na żywność.

   

Obniżona stawka VAT - zerowy VAT na żywność.

Zgodnie z ustawą do 0 proc. spadnie VAT na gaz, nawozy oraz żywność (wykaz produktów żywieniowych objętych zerową stawką VAT poniżej). Do 5 proc. obniżona zostanie stawka na ciepło, a do 8 proc. spadnie VAT na paliwa

 

Wykaz produktów z 0% VAT.

Zgodnie z ustawą zerowy VAT obejmować będzie towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, a dokładniej: 

  Poz.

CN lub PKWiU

  Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

 

CN

Towary spożywcze

1

02

Mięso i podroby jadalne

 

2

 

ex 03

Ryby i skorupiaki,  mięczaki i pozostałe bezkręgowce  wodne  - z wyłączeniem homarów        i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308

 

3

 

04

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

4

 

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

5

07

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

6

08

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

7

10

Zboża

8

11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

9

 

ex 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

 

 

104)

 

[ex 15]

 

< ex 15>

[Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne]

 

<Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne>

 

 

 

 

115)

 

 

 

 

 

[ex 16]

<ex 16>

[Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

- z wyłączeniem:

1)              kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2)              przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605]

<Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:

1)        kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605>

12

19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

13

ex 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

14

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

15

2105 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

16

ex 2106

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

176)

[ex 2202]

<ex 2202>

[Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1)      jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2)        napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3)    preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci,

o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4)      niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a)        napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b)        napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)]

< Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b)              napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)>

18

bez względu na CN

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

CN

Pozostałe towary

Źródło: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021  r. poz. 685, z późn. zm. )) 

Obowiązki przedsiębiorcy.

Zgodnie z Art. 2. 1. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, do dnia 31 lipca 2022 r. przedsiębiorca dokonujący sprzedaży produktów z obniżoną, w ramach Tarczy Antyinflacyjnej, stawką VAT zobligowany będzie do zamieszczenia przy kasie rejestrującej informacji o obowiązującej stawce VAT  oraz terminie w jakim obowiązuje.  Wzór informacji będzie dostępny Biuletynie Informacji Publicznej na stronie obsługującego go urzędu. 

Będąc przy temacie kasy rejestrującej  - należy pamiętać, że Przedsiębiorca będzie odpowiedzialny za zaktualizowanie stawki Vat w bazie towarowej urządzenia fiskalnego. 

 

Jak zmienić stawkę VAT w urządzeniu fiskalnym?

Na wstępie - należy pamiętać, że obniżona stawka VAT obowiązuje od 1 lutego 2022 - zatem zmiany należy dokonać po rozliczeniu w dniu 31 stycznia 2022. 

Każdy użytkownik kasy fiskalnej jest w stanie samodzielnie zmienić ustawienia stawki VAT  - postępując zgodnie z załączoną instrukcją obsługi urządzenia lub dedykowanego oprogramowania. 

Innym sposobem jest udanie się do serwisu urządzeń fiskalnych, gdzie w szybki i profesjonalny sposób będzie możliwe zaktualizowanie stawek VAT. Wybierając obsługę serwisową mamy pewność, że nie pominiemy żadnej pozycji objętej ustawą. 

 

Skorzystaj z serwisu - zarezerwuj termin zmiany VAT na Twojej kasie fiskalnej. 

W związku z ograniczonym czasem oraz ilością podmiotów gospodarczych objętych ustawą nasz serwis już przyjmuje zapisy na przygotowanie kas rejestrujących do nowych stawek VAT. 

 

Nie zwlekaj  - zarezerwuj termin!

tel.  (12) 656 51 58    wew. 13 lub 16   

tel.  509 598 618

tel.  509 264 144

serwis-fiskalny@escsa.pl

 
Fotografia zawierająca zerowy VAT na żywność. Zmiana na kasie fiskalnej 

 

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu