zmień dział


Czy trzeba rejestrować sprzedaż kasą fiskalną, gdy klient płaci kartą płatniczą?

Czy trzeba rejestrować sprzedaż kasą fiskalną, gdy klient płaci kartą płatniczą?

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.10.27

płatność kartąNiedawno zadzwonił do naszego biura klient, który rozpoczyna prowadzenie sklepu internetowego z pytaniem, które jak sądzimy może dotyczyć nie tylko jego samego, ale i wielu innych przedsiębiorców, którzy na co dzień mają do czynienia z płatnościami. 

Postanowiliśmy zatem poszerzyć odpowiedź na naszym blogu. 
W czym więc rzecz? 

Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej przy płatnościach kartą płatniczą

 

Należy rejestrować sprzedaż kasą fiskalną, gdy klient płaci kartą płatniczą gdyż taka transakcja w świetle prawa postrzegana jest jako transakcja gotówkowa. 
Art. 111. Ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mówi:
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
 
Istnieje jednak wiele możliwości zwolnień, które są dokładnie określone w rozporządzeniu. Jedno z nich, na które często powołują się osoby prowadzące sklepy internetowe. 
Zwolnienie dotyczy dostawcy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Zwolnienie to może być stosowane, jeżeli:
• dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

• z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
 
Zwolnienie to wynika z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Istnieje jednak wątpliwość czy zwolnienie to obowiązuje w przypadku, gdy płatność w całości odbywa się za pomocą kart płatniczych.  
W przeszłości organy podatkowe uznawały zwolnienie z płatności podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2010 r., sygn. IPPP2/443-643/10-4/KOM). Obecnie uznaje się iż zwolnienie   - poz. 37 załącznika do rozporządzenia oraz zwolnienie z poz. 38 załącznika do rozporządzenia nie ma zastosowania w przypadkach, gdy zapłata jest w całości dokonywana przy wykorzystaniu karty płatniczej. Przykładem takiej interpretacji jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 czerwca 2014 r. (sygn. ILPP2/443-294/14-2/SJ) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2015 r. (sygn. IPPP2/4512-121/15-2/IZ). Jak czytamy w drugiej z nich:
(...) w przypadku płatności dokonywanej za towar przez klienta Spółki przy wykorzystywaniu kart płatniczych Spółka nie może/nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką, niespełniony jest więc warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.
 
Jeśli po przeczytaniu tego tekstu nadal masz pytania na temat zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji kasą fiskalną gdy klient płaci kartą płatniczą, napisz do nas na:   sprzedaz@escsa.pl 
 
 
Więcej informacji:
 

 

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu