zmień dział


Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Data:

  1. Karta podatkowa a ewidencja przychodów
  2. Czy karta podatkowa zwalnia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?
  3. Obowiązek kasy fiskalnej - wyjątki od reguły

Wśród podejmowanych na naszym blogu tematów fiskalnych już kilkakrotnie przewinęło się zagadnienie obowiązku posiadania kasy rejestrującej.   Kwestia ta powróciła na forum publiczne w związku z interpelacją grupy posłów, skierowaną do ministra finansów w grudniu 2016, a dotyczącą zasadności posiadania kasy fiskalnej przez przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, co charakteryzuje ten uproszczony tryb poboru należności podatkowych.

Karta podatkowa a ewidencja przychodów

Laptop kubek myszka i długopis na dokumentach

Najogólniej rzecz biorąc, działalność gospodarcza rozliczana w ten sposób nie wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia księgi podatkowej, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Reguluje on natomiast comiesięczną stawkę podatku dochodowego, narzuconą z góry i niezależną od wysokości faktycznie uzyskanego przychodu. Stawka ta jest ściśle powiązana z liczbą mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność, jej rodzajem oraz liczbą zatrudnionych pracowników. O opodatkowanie w formie karty mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych świadczące usługi dla ludności i nieposiadające dużej liczby pracowników oraz zleceniobiorców. Podstawą uzyskania prawa do płatności podatku w trybie karty jest decyzja urzędu skarbowego, wydana na wniosek podatnika. Aby ją uzyskać, należy spełnić kryteria zawarte w ustawie z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. poz. 930, z późniejszymi zmianami).Warto przy tym dodać, że przedsiębiorcy stosujący tę formę rozliczeń z fiskusem zwolnieni są z podatku VAT. Jak to się ma jednak do obowiązku ewidencjonowania przychodów? Czy podatnicy korzystający z karty podatkowej, a co za tym idzie - z wielu ulg, nie muszą tego robić? Zanim odpowiemy, musi paść jeszcze pytanie fundamentalne.

Czy karta podatkowa zwalnia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Odpowiedź ministerstwa finansów na rzeczoną interpelację posłów, którzy najwyraźniej chcieli ulżyć przedsiębiorcom rozliczającym się w formie karty podatkowej, nie pozostawia złudzeń. Tak jak inni podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są oni ,,obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących"! Tak więc podlegają oni generalnej zasadzie dotyczącej przedsiębiorców, których charakter działalności został zdefiniowany powyżej. Nie forma rozliczeń podatkowych wpływa bowiem na obowiązek rejestrowania sprzedaży i usług na kasie fiskalnej, lecz - jak wyjaśnia ministerstwo - status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Innymi słowy, prowadząc działalność, która z grubsza polega na sprzedaży i usługach na rzecz osób fizycznych, jesteśmy zobligowani do ewidencjonowania przychodów za pomocą urządzenia fiskalnego niezależnie od tego, czy rozliczamy się w formie księgi, czy też w formie karty podatkowej. Czy jednak drobny przedsiębiorca stosujący ostatni z wymienionych trybów regulowania podatku może liczyć na jakiekolwiek ulgi związane z koniecznością posiadania kasy rejestrującej?

Obowiązek kasy fiskalnej - wyjątki od reguły

Zegar obok stosów monet

Jako podlegający ogólnym zasadom ewidencjonowania sprzedaży, podatnik regulujący należności fiskalne w formie karty podatkowej także może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przychodów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Na przykład wtedy, gdy jego obroty w poprzednim roku nie przekroczyły 20 tys. złotych. Albo w przypadku, gdy sprzedaje towary w systemie wysyłkowym (pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej). Wyjątków od obowiązku kasy fiskalnej jest więcej. Pisaliśmy już o tym szczegółowo w o zwolnieniach z kas fiskalnych  oraz w "O ewidencjonowaniu sprzedaży.  Reasumując, sam fakt prowadzenia rozliczeń za pomocą karty podatkowej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku używania kasy fiskalnej. Natomiast z ulg i zwolnień może korzystać na zasadach ogólnych, które regulowane są rozporządzeniami ministerstwa finansów. Jak już jednak wielokrotnie pisaliśmy, obecna polityka państwa zmierza w stronę całkowitego zniesienia zwolnień i objęcia obowiązkiem ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Działania państwa mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz wprowadzenie tzw. e-paragonu sprawią, że już wkrótce kasy fiskalne staną się powszechne. Ale to temat na inne rozważania.

Zapoznaj się z aktualnymi promocjami na kasy fiskalne.   

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu