zmień dział


Kasa fiskalna a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kasa fiskalna a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Data:

Kontynuując nasz cykl o rozmaitych (i niestety, nie najprzyjemniejszych) powinnościach fiskalnych, raz jeszcze wracamy do kwestii obowiązku stosowania kasy rejestrującej przez przedsiębiorców. Tym razem przyjrzymy się sytuacji tzw. ryczałtowców.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – co to takiego?

Kalkulator i pióro na kartce papieru

Jest to specyficzna forma opodatkowania, w której kluczową rolę odgrywa przychód. Jej wielką zaletę stanowi uproszczony sposób rozliczeń podatkowych. Zamiast tradycyjnej księgi przychodów i rozchodów podatnik, który wybrał tę formę, prowadzi ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, a ponadto wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (jeżeli nimi dysponuje) i ewidencję wyposażenia (w razie jego posiadania). Jest także zobowiązany do przechowywania dowodów zakupu towarów. Co istotne, nie ma możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu i pomniejszania w ten sposób podstawy opodatkowania. Rzecz jasna, nie każdy przedsiębiorca może korzystać z takiej formy rozliczeń. Prawo to przysługuje osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają szereg określonych warunków, a więc m.in. rozpoczynają działalność, ich dochód w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczył 250 000 euro, nie korzystają z rozliczeń w formie karty podatkowej itd. Co więcej, szereg rodzajów działalności jest z góry wykluczona z możliwości ryczałtowego opodatkowania. Należą do nich m.in. apteki, lombardy, kantory, usługi detektywistyczne i ochroniarskie, pośrednictwo finansowe, działalność reklamowa, handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych itd. Warto podkreślić, że stawka podatku na ryczałcie ewidencjonowanym zależna jest od rodzaju wykonywanej działalności. Najniższa wynosi 3% (płacą ją np. firmy gastronomiczne niesprzedające napojów o zawartości alkoholu pow. 1,5%), a kolejne: 5,5% (np. roboty budowlane), 8,5% (np. dochody z najmu, punkty gastronomiczne), 17% (np. usługi fotograficzne, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego) i 20% (wolne zawody). Tyle, jeśli chodzi o podstawowe zasady podatku ryczałtowego. Najbardziej interesuje nas w tym miejscu jednak inna kwestia, a mianowicie ryczałt ewidencjonowany a kasa fiskalna.

Czy ryczałtowiec musi mieć kasę fiskalną?

Jak już podkreślaliśmy w artykułach na naszym blogu, forma regulowania podatku przez przedsiębiorcę nie ma nic wspólnego z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jest to bowiem obowiązek powszechny i obejmuje każdą działalność polegającą na sprzedaży i świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Nie ma też znaczenia, czy ryczałtowiec płaci VAT, czy też go z niego zwolniono – w obu tych przypadkach pozostaje we władaniu ogólnej zasady ewidencjonowania sprzedaży. Kasa fiskalna dla przedsiębiorcy na ryczałcie jest zatem obligatoryjna, chyba że podlega on zawartym w rozporządzeniu MF zwolnieniom od ww. obowiązku. Jedną z takich furtek do wolności od kasy fiskalnej jest np. niski obrót, nieprzekraczający kwoty 20 tys. złotych netto w ciągu całego roku. Gdy więc przedsiębiorca postawi sobie zasadne pytanie: od kiedy jest mi niezbędna kasa fiskalna, jeżeli pozostaję na ryczałcie, odpowiedź będzie prosta – gdy jego sprzedaż przekroczy wartość 20 tys. zł w roku. O innych rodzajach zwolnień obowiązujących do końca 2017 roku traktowały artykuły wcześniej zamieszczone na blogu, a więc zapraszamy do ich lektury: https://www.escsa.pl/zwolnienia-z-kas-fiskalnych-2017, https://www.escsa.pl/o-ewidencjonowaniu-sprzedazy-slow-kilka-czyli-od-kiedy-trzeba-miec-kase-fiskalna.
 


Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu