zmień dział


Nowe zasady podatku VAT dla e-commerce

Nowe zasady podatku VAT dla e-commerce

Data publikacji: .

Obraz przedstawiąjacy nowe zasady podatku VAT dla e-commerce

Od 1 lipca 2021 roku w życie wszedł Pakiet VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów zapewnia, że rozwiązania te pozwolą na łatwiejsze rozliczania podatku VAT od sprzedaży towarów i usług w handlu wewnątrzunijnym. 

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w całej UE jest likwidacje zwolnienia z VAT od importu „małych przesyłek”, czyli takich, których wartość nie przekracza 22 euro. Rozszerzona została również lista transakcji, które można rozliczyć za pomocą procedury One Stop Shop. Ponadto wprowadzona została uproszczona procedura w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów, jeśli ich wartość nie jest większa niż 150 euro. 

Projekt ten ma w swoich założeniach ograniczyć import nieopodatkowanych towarów spoza granic UE. Nie trudno się domyślić, że w przeważającej większości dotyka to sprzedawców na popularnych chińskich portalach, np. na AliExpress. Teraz będą one już obłożone dodatkowymi podatkami. Zdaniem Ministra Finansów, Tadeusza Kościńskiego, działania te poprawią konkurencyjność polskich przedsiębiorców względem firm pochodzących spoza UE. 

Procedura One Stop Shop

Sklepy internetowe, które prowadzą sprzedaż wysyłkową do innych krajów członkowskich również muszą przygotować się na zmianę w zakresie rozliczania VAT. Od 1 lipca przedsiębiorcy będą mogli wybrać sposób rozliczania spośród dwóch ścieżek. Pierwsza z nich zakłada, że po przekroczeniu progu sprzedaży, który w całej Unii wynosi 10 tys. euro, należy zarejestrować się dla celów VAT, w kraju, w którym znajdują się konsumenci. Ten sposób, obowiązywał również do tego momentu.

Drugi wybór, wprowadzony od 1 lipca, to korzystanie z procedury One Stop Shop, która nie wymaga rejestracji w krajach docelowych, natomiast pozwala na raportowanie transakcji wewnątrz UE w ramach jednej deklaracji VAT. Prezentowana procedura OSS pozwala na uproszczenie formalności podatkowych, a co za tym idzie, może również zachęcać przedsiębiorców do wchodzenia na rynki zagraniczne. 

SOTI – sprzedaż na odległość towarów importowanych

Wprowadzone zmiany definiują również sprzedaż na odległość towarów importowanych czyli tzw. SOTI. Do 30 czerwca taka sprzedaż nie była identyfikowana, a towary, które mogły pod nią podchodzić w większości były zwolnione z VAT. Teraz jednak, jak wspomnieliśmy wcześniej zwolnienie to zostało zlikwidowane. 

By jednak możliwe było zadeklarowanie i opłata podatku od SOTI, dla przesyłek nieprzekraczających 150 euro wprowadzono nową procedurę importu tzw. IOSS czyli Importowy One Stop Shop. Stosując ten sposób, podatek zostanie naliczony w momencie sprzedaży towarów, a następnie zadeklarowany i zapłacony globalnie w państwie członkowskim. Następnie towary będą już zwolnione z VAT w urzędzie celnym, ponieważ podatek ten został już wcześniej zapłacony. 

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu