zmień dział


O ewidencjonowaniu sprzedaży słów kilka, czyli od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

O ewidencjonowaniu sprzedaży słów kilka, czyli od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.02.08

  1. Kasa fiskalna - od kiedy trzeba zacząć z niej korzystać?
  2. Dla kogo jest i kogo obowiązuje kasa fiskalna?
  3. Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?
  4. Od jakiej kwoty obrotów niezbędna jest kasa fiskalna?

Ok kiedy kasa fiskalna

Kasa fiskalna - od kiedy trzeba zacząć z niej korzystać?

 

Powyższe pytanie zadaje sobie chyba każdy, kto planuje rozpocząć działalność gospodarczą zwłaszcza, gdy jego przedsięwzięcie będzie związane ze sprzedażą towarów i usług zwykłym śmiertelnikom.   Niejednemu konsultantowi profesjonalnej infolinii poświęconej omawianemu tu zagadnieniu zdarzało się słyszeć gorączkowo rzucane przez klientów zapytania: czy powinienem mieć kasę fiskalną, albo - kiedy muszę mieć kasę fiskalną. Obowiązek posiadania tzw. kasy rejestrującej, czyli urządzenia fiskalnego do ewidencjonowania sprzedaży oraz świadczonych usług, budzi wiele emocji i uzasadnionych często wątpliwości. Spróbujmy w takim razie rozjaśnić tę kwestię i rozstrzygnąć, kto powinien mieć kasę fiskalną.

Dla kogo jest i kogo obowiązuje kasa fiskalna?

Odpowiedź, z grubsza, brzmi tak: zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT wymóg stosowania kas rejestrujących ma każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz ,,osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych". Przekładając to na realia pana Kowalskiego, pragnącego otworzyć sklepik ze zdrową żywnością, czy też pana Nowaka, który zamierza uruchomić zakład mechaniki pojazdowej, należy podpowiedzieć im: nie zwlekajcie, pędźcie do sklepu po nową kasę fiskalną! Jeśli natomiast pan Y startuje z firmą, która ma sprzedawać na rzecz innych firm, z obowiązku posiadania urządzenia rejestrującego jest zwolniony. Obecnie dla zdecydowanej większości przedsiębiorców, prowadzących działalność zbliżoną do wymienionych tu panów Kowalskiego i Nowaka, dysponowanie kasą fiskalną to konieczność. Mimo występowania pewnych zwolnień od tej reguły, system fiskalny w Polsce zmierza stopniowo do bezwyjątkowej zasady objęcia obowiązkiem posiadania kasy rejestrującej wszystkich reprezentantów wskazanej tu uprzednio grupy przedsiębiorców. Reasumując, kasy fiskalne  do są dziś niemal nieodzownym narzędziem pracy przedsiębiorców.

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Oczywiście, każda reguła ma wyjątki. I tak jest też w przypadku kas rejestrujących. Pewne rodzaje prowadzonej działalności zwalniają z wymogu posiadania kasy fiskalnej. Od kilku lat grupy objęte zwolnieniami zasadniczo się nie zmieniają, choć najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadza w tym względzie istotne modyfikacje (po szczegóły zapraszamy tu: https://www.escsa.pl/zwolnienia-z-kas-fiskalnych-2017). I tak kas rejestrujących nie muszą instalować m.in:

  • dostawcy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • dostawcy usług telekomunikacyjnych,
  • dostawcy usług finansowych i ubezpieczeniowych,
  • dostawcy usług edukacyjnych (z wyjątkiem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca).

kasa fiskalna u lekarzaJako ciekawostkę można potraktować informację, że lekarze, doradcy podatkowi i prawnicy, całkiem od niedawna objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych (od 2015), w roku 2017 zyskali nieoczekiwane zwolnienie od ewidencjonowania swych usług pod warunkiem, że wykonywane są one lub ich rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. O ile w przypadku prawników można to interpretować jako doradztwo udzielane za sprawą narzędzi internetowych (porady on-line, mailowe itd.), o tyle trudno wyobrazić sobie świadczenie usług lekarskich ... na odległość! Chyba, że ustawodawca miał na myśli wchodzące coraz prężniej na nasz rynek usługi telemedyczne. W przeciwnym razie dla medyków owe zwolnienia pozostaną martwym prawem. Gwoli uzupełnienia trzeba dodać, że rozporządzenie wymienia również drugi warunek zwolnienia związany z koniecznością dokonania płatności za usługi wyłącznie na konto bankowe. Osoby poszukujące szczegółowych informacji o zasadach odstępstw od wymogu stosowania urządzeń fiskalnych odesłać należy do rozporządzenia MF z września 2016 ,,w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących". Ale uwaga, jest jeszcze jedna istotna kwestia: limit obrotów pozwalający uniknąć przykrego obowiązku!

Od jakiej kwoty obrotów niezbędna jest kasa fiskalna?

W tym miejscu dochodzimy do innego jeszcze zagadnienia związanego z naszymi ukochanymi urządzeniami ewidencjonującymi sprzedaż. Otóż prawo stanowi, iż obecnie (stan na 2017) zarówno podatnicy kontynuujący działalność, jak i ją rozpoczynający, uzyskują zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, jeśli ich obrót netto w ciągu całego roku nie przekroczy kwoty 20.000 złotych. Nie trzeba chyba dodawać, że bierzemy pod uwagę wyłącznie obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przedsiębiorcy, którzy wyżej zdefiniowaną sprzedaż rozpoczynają w trakcie roku podatkowego, wysokość limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży. I tak np. firmie, która zainicjowała działalność sprzedażową 15 marca 2017 r., do końca roku pozostało 292 dni. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej dla niej w 2017 r. wyniesie zatem 15.999,99 zł (20.000 zł / 365 x 292). 

kasa fiskalna Mobile HS Czy wszystko jasne? Tak? Kiedy więc, drogi czytelniku, Twój głos wewnętrzny z pełnym przekonaniem powie: muszę mieć kasę fiskalną, udaj się niezwłocznie do profesjonalnego sklepu po najlepsze urządzenie. Jednak pamiętaj, że aby rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy, należy niezwłocznie złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o takim zamiarze oraz zlecić uprawnionemu serwisantowi fiskalizację kasy. Terminowe wprowadzenie urządzenia fiskalnego jest kluczowe, gdyż to jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego. Jeśli stałeś się już szczęśliwym posiadaczem wymaganego sprzętu, pojawi się nowa kwestia: jak obsługiwać kasę fiskalną? To jednak temat na inną opowieść. 

Gdy bombardowany różnymi informacjami nadal nie masz pewności, czy musisz posiadać kasę fiskalną oraz czy obejmują Cię zwolnienia, sprawdź przepisy u źródeł, a najlepiej skontaktuj się z naszymi doradcami: 12-656-51-58   // 12 633-73-08 // sprzedaz@escsa.pl.

 

 
Więcej informacji:
 
tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl