zmień dział


PPK – szybsza obsługa dzięki zastosowaniu oprogramowania

PPK – szybsza obsługa dzięki zastosowaniu oprogramowania

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2023.03.09

Obraz przedstawiąjacy pPK – oprogramowanie przyspieszy obsługęPPK – czym są i jak to działa?

Pracownicze Plany Kapitałowe przedstawiane są jako powszechny system oszczędzania dla pracowników, realizowany również przy pomocy środków pracodawców oraz państwa. Przystąpienie do programu następuje automatyczne dla osób w wieku 18-54 lata, jednak ma charakter dobrowolny, co oznacza, że w dowolnym momencie można zrezygnować z oszczędzania.

Środki gromadzone w ramach PPK przekazywane są na indywidualny rachunek pracownika. Jest on prowadzony przez instytucje finansową wybraną przez danego pracodawcę. Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a następnie do zawarcia w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK.

Na indywidualnym rachunku znajdują się środki pochodzące od trzech podmiotów:

  • Pracownika – obowiązkowa wpłata w wysokości 2% wynagrodzenia, która może zostać dobrowolnie powiększona o dodatkowe 2%.
  • Pracodawcy – obowiązkowa wpłata w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika, która również może zostać powiększona o dodatkowe 2,5%.
  • Państwa – obejmuje 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł przelewane każdego roku.
     

Pracownik, który zdecyduje się na oszczędzanie w ramach PPK, w momencie osiągnięcia 60. roku życia może sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków. Jego pieniądze mogą być w dalszym ciągu oszczędzane lub mogą zostać wypłacone - 25% środków od razu, reszta w comiesięcznych ratach przez 10 lat. Wypłata taka jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Ponadto, środki mogą zostać wypłacone z rachunku w dowolnym czasie, także przed osiągnięciem wieku 60 lat. Pamiętać jednak należy, że trzeba wtedy zapłacić wymagany podatek, a środki finansowane przez państwo przepadają, podobnie jak część wpłat pracodawcy, która jest transferowana na subkonto w ZUS.  

PPK w oprogramowaniu do zarządzania firmą

Co to zmienia? Przede wszystkim nakłada na pracodawców obowiązek wprowadzenia PPK w przedsiębiorstwach. Wymaga to:

  • wybrania odpowiedniej instytucji finansowej do prowadzenia rachunków i inwestowania środków oraz podpisania z nią umowy.
  • prowadzenia odpowiedniej dokumentacji
  • naliczanie wpłat do PPK i przesyłanie ich do wybranej wcześniej instytucji.
     

Zdecydowanie przybyło więc obowiązków w działach kadrowych.

Obsługą PPK zajmują się również nasze programy kadrowo-płacowe. Pamiętać jednak należy, że aby móc w pełni z nich korzystać, muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji.

Ponadto w programach Gratyfikant GT oraz Gratyfikant Nexo istnieje możliwość ustawienia odprowadzania odpowiednich składek. System posiada podstawowe ustawienie (2% ze strony pracownika i 1,5% wynagrodzenia ze strony pracodawcy), jednak da się go dostosować pod wymagania konkretnej firmy lub jej pracowników. W konsekwencji nasze programy dają możliwość automatycznego naliczania składników wynagrodzeń na liście płac. Wszystkie te działania znacznie upraszczają pracę w dziale kadr i gwarantują poprawne naliczanie składek, a także eliminują ryzyko popełnienia błędu.

W naszym dziale wdrożeniowym zajmujemy się zarówno aktualizacją programów kadrowo-płacowych jak i przystosowywaniem ich pod wymagania PPK.  Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania i pomożemy Ci w upraszczaniu spraw kadrowych w Twojej firmie.

Zapraszamy!

Kontakt do nas:
tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl
 


 

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu