zmień dział


Utrata książki serwisowej kasy fiskalnej

Utrata książki serwisowej kasy fiskalnej

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.07.19

  1. Książka serwisowa kasy fiskalnej 
    1. Zgłoszenie zagubienia książki serwisowej kasy fiskalnej
    2. Duplikat książki serwisowej kasy fiskalnej 

książka serwisowa posnetCo zrobić w przypadku zagubienia książki serwisowej kasy fiskalnej? Dlaczego przechowywanie tego dokumentu jest tak ważne? Jakie grożą kary za nieposiadanie książki serwisowej?

Książka serwisowa kasy fiskalnej 

Jednym z obowiązków właściciela kasy rejestrującej jest przechowywanie książki serwisowej w miejscu jej użytkowania. Znajdują się w niej podstawowe informacje o urządzeniu (nazwa urządzenia, model, numery fabryczny i unikatowy) oraz o producencie. Do książki wbija się pieczęć firmy serwisującej urządzenie i podaje unikalny numer ewidencyjny przydzielony przez Urząd Skarbowy. Każde zdarzenie związane z serwisowaniem urządzenia fiskalnego jest skrupulatnie zapisywane w książce przez uprawnionego do tego serwisanta - dotyczy to także obowiązkowych przeglądów technicznych urządzenia. Uwaga! To podatnik odpowiada za prawidłowość wpisów w książce serwisowej. Oznacza to, że powinien dopilnować, aby w książce znajdowały się wpisy o wszystkich interwencjach serwisanta. W przypadku kontroli, użytkownik kasy rejestrującej ma obowiązek okazać książkę serwisową organom podatkowym, które mają prawo sprawdzić poprawność takich wpisów. 

Zgłoszenie zagubienia książki serwisowej kasy fiskalnej

W przypadku kradzieży, całkowitego zniszczenia lub utraty książki serwisowej, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na piśmie. Przepisy nie nakładają obowiązku podania w zgłoszeniu przyczyny utraty książki, jednak warto podać okoliczności i dołączyć np. dokument potwierdzający zgłoszenie kradzieży. Po zgłoszeniu utraty książki serwisowej, należy wystąpić do serwisu o wydanie duplikatu książki, załączając kopię zgłoszenia do urzędu. Brak książki serwisowej niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji - może skutkować utratą przyznanej wcześniej ulgi na zakup kasy fiskalnej i brakiem zgody na konserwację lub naprawę urządzenia przez serwis fiskalny. Ponadto organy skarbowe mogą podważyć prawidłowość ewidencjonowania obrotu przedsiębiorstwa! 

Duplikat książki serwisowej kasy fiskalnej 

Ile kosztuje wydanie duplikatu książki serwisowej kasy fiskalnej? To zależy od cennika serwisu, któremu podlega urządzenie fiskalne. Zwykle ceny za wydanie duplikatu oscylują w granicach 100-150 zł netto. Należy jednak mieć świadomość, że nie warto czekać z wydaniem duplikatu książki w nieskończoność. 

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

 
   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu