zmień dział

Warunki uzyskania ulgi na zakupione urządzenia fiskalne

Warunki uzyskania ulgi na zakupione urządzenia fiskalne

Data: piątek, maj 10, 2019

Warunki odliczenia podatku lub zwrotu kwot wydanych na zakup
kas rejestrujących oraz ewentualne sankcje

 

 

Ostatnio wiele się mówi na temat warunków odliczenia podatku lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej przez Ministerstwo Finansów podatnikowi. Moje informacje na ten temat pochodzą z samych źródeł, tzn. z Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie. Jednak wszystkie informacje zawarte w rozporządzeniu napisane są specyficznym, urzędowym językiem, przez co są mniej zrozumiałe i mogą budzić wątpliwości. Poniżej mniej formalnym językiem, krok po kroku wytłumaczę wszystkie kwestie dotyczące warunków odliczenia/zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zwrot za zakupione kasy fiskalne?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2019 roku przez Ministra Finansów odliczenie od podatku lub zwrot kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej będzie możliwy pod pewnymi warunkami:

  • Pierwszy z nich dotyczy kas online i aby uzyskać za ich zakup zwrot lub odliczenie od podatku trzeba rozpocząć ewidencję sprzedaży w okresie obowiązywania homologacji tych kas. W przypadku kas fiskalnych online okres ich obowiązywania liczmy od wprowadzenia tych kas na rynek, czyli od 01.05.2019 r.
  • Drugi warunek dotyczy kas z elektroniczną kopią zapisu i mówi, że warunkiem udzielenia odliczenia jest konieczność zakupienia kasy do 30 kwietnia 2019 r. Przy czym nie jest istotne kiedy rozpocznie się na niej ewidencję sprzedaży. Może to nastąpić po 30 kwietnia 2019 r. Wystarczy sam dowód zakupu. 

Co w przypadku, gdy korzysta się z więcej niż jednej kasy rejestrującej?

Jeśli jesteś podatnikiem prowadzącym sprzedaż na więcej niż jednej kasie fiskalnej, istnieje dodatkowy warunek, który musisz spełnić, aby otrzymać zwrot podatku lub kwoty za kolejne zakupione kasy. Warunkiem zwrotu za pozostałe urządzenia jest rozpoczęcie korzystania z nich do 6 miesięcy od uruchomienia pierwszej z nich. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony i minie np. 7 miesięcy od uruchomienia nowej kasy rejestrującej, w stosunku do pierwszej kasy rejestrującej to niestety odliczenie lub zwrot nie będą już możliwe.

 

Jak uzyskać zwrot za zakup kas rejestrujących?

Zwrot za zakup kas rejestrujących uzyskuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży lub za okres następujący po tym okresie rozliczeniowym. Deklarację podatkową w odpowiednich, dedykowanych do tego miejscach wypełniamy zgodnie z poniższym: 

W przypadku, gdy kwota zakupu kasy rejestrującej jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, w deklaracji podatkowej pomniejszamy kwotę tego podatku o wysokość kosztu zakupu kasy. Czyli o kwotę 700 zł za jedno urządzenie fiskalne, nie więcej niż 90% wartości zakupu. I adekwatnie do tego, jeśli zakupi się więcej niż jedną kasę, będzie to iloczyn kwoty 700 zł przez ilość zakupionych kas. W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w przypadku nie-vatowców, jest to 700 zł brutto, a w przypadku vatowców 700 zł netto. 

Kiedy kasa rejestrująca kosztuje więcej, niż wynosi kwota podatku, to zmniejszamy kwotę podatku o wartość zakupów, a resztę wydanej kwoty wskazujemy do zwrotu na rachunek bankowy lub przenosimy tę kwotę na następny okres rozliczeniowy.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy nie mamy podatku należnego. Wówczas możemy wnioskować o zwrot należności na wskazany rachunek bankowy lub przenieść tę kwotę w postaci podatku naliczonego na kolejny okres rozliczeniowy.

Ci, którzy rozliczają się w formie ryczałtu, mogą uzyskać zwrot za zakup kasy w postaci pomniejszenia kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. Jeśli wartość zakupów przekroczy wartość podatku, różnica kwoty zostanie przesłana na podany rachunek bankowy.

 

 

Co powinien zawierać wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego w sprawie zwrotu kwot wydanych na zakup kas fiskalnych?

Wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer identyfikacji podatkowej, dane adresowe, informacje o numerze licencji (usługi przewozu osób i bagażu) na wykonywanie transportu drogowego oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której jest kasa rejestrująca.
  • Numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.
  • Kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz kopię dowodu zapłaty.
  • Miesięczną kopię raportu fiskalnego potwierdzającą prowadzenie ewidencji sprzedaży.
  • W przypadku podatników, którzy świadczą usługi przewozowe, należy do wniosku dołączyć kopię świadectwa legalizacji taksometru współpracującego z kasą.

Utrata zwrotu lub odliczenia podatkowego - w jakich przypadkach?

Możemy stracić odliczenie lub wypłacony nam zwrot za zakup kasy rejestrującej. Podatnicy będą musieli zwrócić odliczenie, jeśli w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży:

  • przestaną trwale prowadzić ewidencję sprzedaży z zastosowaniem kasy, dla której uzyskany został zwrot
  • w ściśle określonym terminie nie poddadzą kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis
  • nie zapewnią połączenia z Centralnym Repozytorium Kas (dot. kas online)

Co, jeśli połączenie z Centralnym Repozytorium Kas jest niemożliwe?

Ci, którzy będą wykorzystywać do ewidencji sprzedaży kasy fiskalne online, zobowiązani są przesłać dane sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Aby móc to zrobić wymagane jest połączenie internetowe. Co, w sytuacji, gdy takie połączenie jest trudne lub zupełnie niemożliwe? Gdy tylko czasowo brakuje połączenia z repozytorium, powinno się w dalszym ciągu prowadzić ewidencję sprzedaży, a po ustaniu awarii jak najszybciej przywrócić połączenie. Jeśli natomiast przez większość czasu nie można nawiązać połączenia z repozytorium z powodu braku internetu, np. ze względu na lokalizację, to trzeba będzie zgłosić prośbę do naczelnika urzędu skarbowego o wyznaczenie konkretnych odstępów czasu, w których będą przesyłane dane do repozytorium.

 
 
 
 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

 

Aktualna oferta promocyjna  kas i drukarek fiskalnych.

Dodane przez Jolanta Placek

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu