zmień dział


Co zrobić z nieużywaną kasą fiskalną?

Co zrobić z nieużywaną kasą fiskalną?

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.10.27

  1. Nieużywana kasa fiskalna z powodu braku sprzedaży
  2. Rezygnacja z kasy fiskalnej krok po kroku
  3. Likwidacja kasy fiskalnej a utrata prawa do ulgi 

kasjerka w sklepie spożywczymProwadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami ciążącymi na właścicielu przedsiębiorstwa. Nie zawsze zarządzanie własną firmą wygląda dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Niekiedy zamykamy działalność, zmieniamy branżę lub profil przedsiębiorstwa. Co zrobić z pozostałymi po naszej działalności urządzeniami fiskalnymi? 

Główne powody nieużywania urządzeń fiskalnych:

o brak sprzedaży podlegającej ewidencji,
o rezygnacja z prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych i ograniczenie działalności tylko do podmiotów gospodarczych,
o nadmiar urządzeń fiskalnych w przedsiębiorstwie,
o likwidacja działalności lub oddziału.

Nieużywana kasa fiskalna z powodu braku sprzedaży

Przedsiębiorca, który utracił zwolnienie od obowiązku używania kasy rejestrującej, zobowiązany jest do posiadania takiej kasy, choćby nie pojawiała się u niego żadna sprzedaż podlegająca ewidencji. Taka kasa fiskalna wymaga regularnego przeglądu technicznego przeprowadzanego przez serwisanta. 
W przypadku, gdy właściciel firmy na stałe rezygnuje z dalszego prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych i ogranicza działalność tylko do podmiotów gospodarczych, to żaden przepis nie przymusza go do dalszego utrzymywania kasy fiskalnej. Przed utylizacją kasy fiskalnej należy dokonać jej odczytu przy obecności serwisanta kas rejestrujących oraz pracownika urzędu skarbowego. Procedura postępowania w przypadku likwidacji kasy fiskalnej została opisana w części ,,Rezygnacja z kasy fiskalnej krok po kroku". Jeśli jednak przedsiębiorca zmieni zdanie i zechce dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych, to musi pamiętać o zakupie nowej kasy rejestrującej przed dokonaniem takiej sprzedaży. 

Rezygnacja z kasy fiskalnej krok po kroku

Zakończenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopilnowania przez właściciela firmy wszelkich procedur związanych z likwidacją kasy rejestrującej. Obowiązki te zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.
 
Przed zakończeniem pracy kasy rejestrującej, należy:

o W ostatnim dniu korzystania z kasy wykonać raport dobowy oraz raport okresowy (miesięczny).
o Złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej w terminie 7 dni od zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym (załącznik nr 3 do rozporządzenia).
o Dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej z pomocą serwisanta i w obecności przedstawiciela urzędu skarbowego.
o Upewnić się, że został złożony protokół z odczytywania zawartości pamięci kasy (załącznik nr 4 do rozporządzenia).
o Złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy fiskalnej z ewidencji.

Likwidacja kasy fiskalnej a utrata prawa do ulgi 

Jeżeli przedsiębiorca korzystał wcześniej z przyznanej mu ulgi na zakup kasy fiskalnej, a od rozpoczęcia używania kasy nie upłynęły jeszcze 3 lata, musi pamiętać o zwrocie ulgi. Zgodnie z przepisami do zwrotu ulgi zobowiązane są osoby, jeśli w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość firmy, nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa (także oddziału) lub jeśli dokonają odliczenia z naruszeniem warunków określonych w przepisach. 
 
Bez względu na powód nieużywania urządzenia fiskalnego, należy mieć na względzie obowiązujące przepisy dotyczące posiadania kas rejestrujących. Na naszym blogu odpowiadamy na pytania kogo obowiązuje kasa fiskalna i kto jest zwolniony z obowiązku posiadania takiej kasy. Jeśli masz wątpliwości, czy możesz zrezygnować z urządzenia fiskalizującego, skontaktuj się z naszymi doradcami:
 
 
 
Więcej informacji:
 
tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl