zmień dział


Rewolucja fiskalna nadciąga, czyli co może czekać przedsiębiorców od roku 2018

Rewolucja fiskalna nadciąga, czyli co może czekać przedsiębiorców od roku 2018

Data:

  1. Nowe wymogi dla kas fiskalnych
  2. Kasy fiskalne on-line a Jednolity Plik Kontrolny
  3. Drukarka fiskalna - odpowiedź na nowe przepisy

Komputer z napisem 2018

Jak już wielokrotnie zapowiadano, od stycznia 2018 roku Ministerstwo Rozwoju i Finansów zamierza wdrożyć projekt wprowadzenia kas rejestrujących on-line, który spowoduje istotne zmiany na rynku urządzeń fiskalnych. Reforma systemu kasowego wpisuje się w szerszą politykę państwa zmierzającą do uszczelnienia podatku od towarów i usług oraz ograniczenia szarej strefy. Jest jednocześnie ściśle powiązana z inicjatywą upowszechnienia transakcji bezgotówkowych. Co konkretnie czeka przedsiębiorców od nowego roku?

Nowe wymogi dla kas fiskalnych

Zgodnie z założeniami projektu standardem nowych kas fiskalnych ma być możliwość raportowania każdej transakcji zarejestrowanej na urządzeniu bezpośrednio do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów. Ponadto nowe kasy rejestrujące będą zdolne do przesyłania e- paragonów (więcej na ten temat znajdziesz w artykule "E-paragon i fiskalizacja online (...)), współpracy z terminalami płatniczymi (każda kasa fiskalna będzie musiała posiadać interfejs komunikacyjny do terminala płatniczego) oraz archiwizacji kopii dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, że zupełnie rację bytu stracą kasy z kopią papierową, które będą sukcesywnie wycofywane z rynku. Nie trzeba dodawać, że zmiana ta pozwoli przedsiębiorcom na oszczędności w zakresie zakupu papieru kasowego i rozwiąże problem przechowywania wielu zadrukowanych rolek kopii paragonów. Choć szczegóły projektu znajdą się dopiero w przygotowywanym rozporządzeniu, już dziś Ministerstwo Finansów uspokaja, że przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą zmuszeni do wymiany kas. Standardy wymagane przez fiskusa spełniać będą zarówno nowe urządzenia on-line, jak i kasy z elektronicznym zapisem kopii. Urzędnicy odpowiedzialni za wprowadzenie zmian zaznaczają jednocześnie, iż w ,,branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych" planowany jest obowiązek stosowania kas on-line, jednak prace nad konkretnymi rozwiązaniami w tej kwestii jeszcze trwają.

Kasy fiskalne on-line a Jednolity Plik Kontrolny

Wśród danych, które automatycznie będą przekazywać kasy on-line znajdą się kluczowe informacje związane z rejestrowanymi przez urządzenie transakcjami, w tym dane dotyczące raportów dobowych, paragonów fiskalnych wystawionych i anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych. Jak zapowiada MF informacje te będą przesyłane według ściśle określonego harmonogramu ,,nie rzadziej niż co dwie godziny", a więc w praktyce niemal w czasie rzeczywistym. Autorzy projektu zabiegają, by przekaz danych z kas fiskalnych odbywał się zgodnie ze standardami i w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (więcej informacji w artykule "Jednolity plik kontrolny"). Pozwoli to na standaryzację danych i unowocześnienie systemu komunikacji między przedsiębiorcą-podatnikiem a urzędem skarbowym. Ścisłe powiązanie procesu fiskalizacji on-line ze schematami Jednolitego Pliku Kontrolnego to nie tylko szansa na uszczelnienie systemu podatkowego, ale także śmiały krok w stronę e-administracji, o której mówi się od lat, ale większość jej założeń pozostaje na papierze i w zapisach niezrealizowanych, niestety, projektów. Przedsięwzięcie to ma także zapobiec kontrolom na chybił trafił, jakie dotychczas przeprowadzała skarbówka. Dzięki precyzyjnym danym o transakcjach zawieranych przez przedsiębiorstwa fiskus będzie dokładnie wiedział, gdzie i czy w ogóle rzeczona kontrola jest niezbędna. Pozwoli to oszczędzić firmom czas (zamiast spędzać tygodnie z kontrolerami będą realizować biznesowe plany), a właścicielom ... nerwy.

Drukarka fiskalna - odpowiedź na nowe przepisy

Gdy mówimy o nadciągających zmianach, pozostaje jeszcze jedna istotna kwestia. Wspomnieliśmy już o nowych wymogach dla urządzeń fiskalnych od 2018 roku. Wydaje się, że biorąc pod uwagę mnogość rozmaitych danych, jakie kasy będą przesyłać on-line (zgodnie ze standardami JPK), najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy okaże się ... drukarka fiskalna. O jej zaletach już była mowa na naszym blogu w "Drukarka fiskalna a kasa fiskalna" ). Niewątpliwie, w nowych standardach fiskalnych drukarka zintegrowana z programem sprzedażowym sprawdzi się lepiej niż kasa. Zapewni użytkownikowi możliwość sporządzania zaawansowanych raportów handlowych, aktualizacji stanów magazynowych czy bezpośredniego druku faktur VAT. Ułatwi też przygotowanie wszelkich analiz finansowych, bilansów, zestawień etc., które mogą być podstawą wysyłanych do MF on-line danych na temat transakcji. Dzięki drukarce fiskalnej dokumenty, które przedsiębiorca będzie zobowiązany przesyłać skarbówce, staną się łatwiejsze do przygotowania. Warto o tym pamiętać, gdy będą Państwo stawać w obliczu wyboru nowego urządzenia fiskalnego, zgodnego z wprowadzanymi już niebawem wymogami.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu