zmień dział


Nowy Ład - obowiązek posiadania terminala od 1 stycznia 2022.

Nowy Ład - obowiązek posiadania terminala od 1 stycznia 2022.

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.08.24

  1. Obniżenie górnego progu rozliczeń gotówkowych.
  2. Obowiązek posiadania terminala płatniczego od 2022 roku.
  3. Integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym.
  4. Ulgach z tytułu zakupu terminala.
  5. Dobry terminal płatniczy - jak dobrać odpowiedni?

Obraz przedstawiąjacy nowy Ład - obowiązek posiadania terminala

Wśród przedsiębiorców pojawiła się informacja, że od nowego roku osoby posiadające kasę fiskalną będą musiały mieć także terminal płatniczy - wszystko to w ramach regulacji Nowego Ładu, który ma ruszyć już 1 stycznia 2022 roku.
Czasu mamy niewiele zatem warto dowiedzieć się jak interpretować wspomniane regulacje.

 

Obniżenie górnego progu rozliczeń gotówkowych.

 

Zacznijmy od zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców, dotyczącej obniżenia górnego progu rozliczeń gotówkowych do kwoty 8 tys. zł (poprzedni próg to 15 tys. zł.), co oznacza, że konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą przekraczającą wspomniany próg, będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowych form płatności, a co za tym idzie - wprowadzenia instrumentu płatniczego oraz integracji go z kasą online.
Regulacje Nowego Ładu, dotyczące obowiązku bezgotówkowego rozliczenia wprowadzane mają być w dwóch etapach.

 

Fotografia zawierająca nowy Ład - obowiązek posiadania terminala

 

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od 2022 roku.

 

Pierwszy etap rozpocznie się już od 1 stycznia 2022  roku    - każdy przedsiębiorca obowiązany do korzystania z kasy fiskalnej będzie również zobowiązany do przyjmowania zapłaty instrumentami płatniczymi (np. kartą, Blikiem, przelewem, poleceniem zapłaty, elektroniczną portmonetką typu SkyCash)

Konsekwencje płynące z (nie)przestrzegania tego obowiązku podatnik odczuje w zasadach rozliczenia podatku od towarów i usług.
- W razie niespełnienia wyżej wymienionego obowiązku podatnik nie może rozliczać podatku kwartalnie, straci możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty w terminie 25 dni, a na zwrot nadpłaty poczeka 60 dni
- W razie spełnienia wyżej wymienionego obowiązku podatnik może rozliczać się kwartalnie, nie straci możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty w terminie 25 dni, a na zwrot nadpłaty poczeka 15 dni, jeżeli dodatkowo spełni warunki weryfikowane na bieżąco przez systemy ICT Szefa KAS

 

Integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym.

 

Drugi etap rozpocznie się od 1 stycznia 2025 roku  (pierwotna wersja mówiła o 1 lipca 2022 roku)  i dotyczył  będzie obowiązku integracji kasy online z terminalem płatniczym.

W skrócie - każdy przedsiębiorca obowiązany do korzystania z kasy online, który przyjmuje płatności za pośrednictwem terminala płatniczego, będzie zobowiązany do zintegrowania tych urządzeń
Uwaga! tutaj mamy bardziej dotkliwe sankcje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku - kara pieniężna w wysokości 5000 zł.

 

Ulgach z tytułu zakupu terminala.

 

Dodatkowo warto wspomnieć o Ulgach z tytułu zakupu terminala dla podatników PIT&CIT.
Średni i duzi podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych (przy pomocy terminala), do wysokości:
2500 zł - podatnicy zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych
1000 zł - pozostali podatnicy.
Mali podatnicy będą mieli prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym w przyśpieszonym terminie 15 dni, nie krócej niż przez 7 miesięcy (podatnicy rozliczający się miesięcznie) lub dwa kwartały (podatnicy rozliczający się kwartalnie). Będą oni mogli odliczyć kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym. Odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.

 

Dobry terminal płatniczy - jak dobrać odpowiedni?

 

Patrząc z perspektywy Nowego Ładu warto już dziś rozejrzeć się za odpowiednim terminalem dopasowanym do charakteru Twojej działalności.

Jakie rodzaje terminali płatniczych jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom? Asortyment ESC S.A. obejmuje dwa rodzaje terminali płatniczych - mobilne terminale płatnicze oraz stacjonarne terminale płatnicze, a przy ich wyborze pomaga dedykowany specjalista.

 

Zachęcamy do kontaktu i poznania z praktycznego punktu widzenia specyfiki pracy na różnych urządzeniach fiskalnych. Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji.

 

Bezpłatny terminal

 

 

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu