zmień dział


Pierwsze kroki – fiskalizacja kasy i obowiązkowe raporty

Pierwsze kroki – fiskalizacja kasy i obowiązkowe raporty

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.02.08

książka serwisowa kasy fiskalnejFirmy rejestrujące sprzedaż kasy fiskalnej muszą przygotowywać dobowe oraz miesięczne raporty sprzedaży. Dziś postanowiliśmy przybliżyć kilka informacji na temat pierwszych kroków jakie należy poczynić po zakupieniu kasy oraz o tym jakie raporty i kiedy powinieneś przygotować by wszystko odbywało się zgodnie z prawem. 

Fiskalizacja kasy 

Zanim zaczniesz użytkowanie kasy rejestrującej powinieneś zadbać o kilka formalności. Najważniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać jest fiskalizacja kasy. Zafiskalizować kasę może tylko upoważniony pracownik serwisu, niestety nie możesz zrobić tego samodzielnie. Kolejnym krokiem, po fiskalizacji kasy, jest złożenie pisemnego zgłoszenia kasy do naczelnika właściwego dla Twojej firmy urzędu skarbowego. Masz na to tylko 7 dni. Urząd skarbowy w ciągu 30 dni od zgłoszenia nada numer ewidencyjny. Pamiętaj by numer ewidencyjny umieścić na obudowie kasy. Korzystając z kasy musisz również posiadać książkę serwisową kasy, która jest zawsze dołączona do urządzenia. 


Książka serwisowa jest konieczna w czasie ewentualnej kontroli. 
 
kasy fiskalne

Kilka słów o obowiązkowych raportach fiskalnych - raport dobowy, raport miesięczny

Aby mówić o prawidłowym rozliczaniu przychodów z kasy fiskalnej niezbędne jest sporządzanie dobowych oraz miesięcznych raportów fiskalnych. 

Raporty dobowe   - sporządza się każdego dnia po zakończeniu pracy kasy. Jeśli nie zdążysz po zakończeniu pracy musisz przygotować taki raport następnego dnia, zanim rozpoczniesz sprzedaż. Wykonanie raportu dobowego jest konieczne, aby sprzedaż została zapisana do pamięci fiskalnej urządzenia fiskalnego.

Raporty miesięczne – wykonuje po zakończeniu miesiąca, za który wykonywany jest raport.

NAJWCZEŚNIEJ pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Raport   miesięczny jest raportem czytającym – można wydrukować go za dowolny zakończony miesiąc. 

WAŻNE !   Jeżeli nie wykonasz w ciągu miesiąca raportów dobowych – zapisujących sprzedaż do pamięci fiskalnej – nie jest możliwe wykonanie raportu miesięcznego .

  Raporty generuje się na urządzeniu fiskalnym. Dokument taki zawiera dane sumaryczne o obrocie, kwotach podatku VAT za dany okres. 

Co ciekawe, kasa może przygotowywać także raporty niefiskalne, które mogą być dokumentem pomocniczym. Takim raportem może być podsumowanie pracy poszczególnych kasjerów, statystyki sprzedaży, itp. 

 

Na koniec, jeszcze kilka ważnych informacji, o których musisz pamiętać: 

1) Dokumenty kasowe musisz przechowywać przez 5 lat, w taki sposób by nie były narażone na zniszczenie. Zasada ta dotyczy takich dokumentów jak: 
  • Paragony 

  • Raporty sprzedaży 

  • KPiR 

  • Ewidencja przychodów 

 
2) Jeśli danego dnia nie zarejestrowałeś na kasie sprzedaży, nie masz obowiązku sporządzania codziennego raportu sprzedaży. 
 

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu